Na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich po raz dziewiętnasty odbyły się Targi Nieruchomości i Inwestycji, zorganizowane przy współpracy z Instytutem Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie po raz kolejny zaprezentował na swoim stoisku nieruchomości o charakterze inwestycyjnym. Na stoisku OT ANR w Szczecinie można było zapoznać się z aktualną ofertą nieruchomości przygotowanych do bieżącej sprzedaży, jak również nieruchomości będących aktualnie w przygotowaniu do rozdysponowania.

Ze względu na charakter targów, były to w szczególności oferty nieruchomości inwestycyjnych, a więc grunty:   pod produkcję, handel i usługi w obrębie miast: Szczecina i Koszalina; w istniejących już i powstających dopiero strefach ekonomicznych województwa zachodniopomorskiego; w pasach drogowych: trasy szybkiego ruchu S-3, przy budowanej właśnie obwodnicy Nowogardu oraz w sąsiedztwie pętli obwodnicy Karlina; pod budowę domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych; pod budowę pensjonatów nad morzem i rekreację, w sąsiedztwie jezior Pojezierza Drawskiego i Wałeckiego; pod pola golfowe, elektrownie wiatrowe itp.

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem mieszkańców dużych aglomeracji miejskich terenami wiejskimi, Agencja przygotowała też bogatą ofertę gruntów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i siedliskową. Osobną ofertę stanowiły nieliczne już obiekty zabytkowe: pałace, zespoły dworsko-parkowe.

ANR OT w Szczecinie przygotował i zaprezentował 78 ofert na nieruchomości inwestycyjne o łącznej powierzchni około 2 300 ha, na kwotę ok. 400 mln zł. Stoisko OT ANR w Szczecinie cieszyło się szczególnym zainteresowaniem osób poszukujących nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe i rekreację, zarówno w Szczecinie i okolicach, jak i w rejonach turystycznych województwa. Nie brakowało jednak zainteresowanych nieruchomościami pod działalność przemysłową, usługi i handel.