Minister rolnictwa odwołał Leszka Świętochowskiego z funkcji prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Pełniącym obowiązki prezesa ANR został Waldemar Humięcki, dotychczasowy wiceprezes.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela premier Beata Szydło powierzyła w piątek, 20 listopada, Waldemarowi Humięckiemu pełnienie obowiązków Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do czasu powołania prezesa ANR. Nominację na p.o. Prezesa ANR Waldemarowi Humięckiemu wręczył Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.