Remediacja gruntów. Efektywne budownictwo na terenach poprzemysłowych

  • 26 października 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Koksownia Orzegów (fot. Remea)

Oczyszczanie gruntu jest istotne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i zdrowia ludzi. Zanim jednak przystąpimy do remediacji gruntu, musimy dobrać odpowiednią metodę usuwania, bądź ograniczenia występowania zanieczyszczeń, biorąc pod uwagę warunki wodno-gruntowe oraz jego rodzaj i stężenie występowania na danym terenie. 

Wyróżniamy dwa wiodące sposoby remediacji powierzchni ziemi. Metoda in-situ pozwala oczyścić środowisko bez konieczności prowadzenia wykopu, transportu i utylizacji zanieczyszczonego gruntu. Niewątpliwą zaletą zastosowania metody in-situ w stosunku do metody ex-situ jest racjonalna gospodarka odpadami według hierarchii postępowania z odpadem. Wśród metod in-situ wyróżniamy m.in. proces bioremediacji, który wykorzystuje mikroorganizmy podawane w postaci bioroztworu do zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnych. 

Możemy to przedstawić na przykładzie inwestora, który przed zakupem działki sprawdził czy teren jest zanieczyszczony i jest wpisany do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Otrzymał on informację, że poprzednio była na nim prowadzona stacja paliw. Badania środowiskowe, które byłyby przeprowadzone na tym terenie wykazałyby bardzo duże przekroczenia limitów stężeń węglowodorów: benzyn i olejów.  Koszt usunięcia i utylizacji gruntu zanieczyszczonego substancjami stwarzającymi zagrożenie przewyższałby wielokrotnie wartość szacowanej inwestycji, co odstraszyłoby potencjalnego zainteresowanego przed jej zakupem. 

Po stworzeniu budżetu inwestycji prawdopodobnie zdecydowałby się on na tańsze rozwiązanie jakim jest proces bioremediacji in-situ, której koszt jest kilkukrotnie niższy od kosztu remediacji metodą ex-situ. Duże oszczędności jakie daje metoda in-situ niewątpliwie zachęciłyby inwestora do jej zastosowania. Jednak musiałby on właściwie zaplanować budowę tak, aby rozkład węglowodorów mógł przebiegać w okresie od kwietnia do listopada i w optymalnych dla niego warunkach. W celu przyśpieszenia rozkładu związków chemicznych do związków prostych można by wykorzystać substancje natleniające i utrzymać wilgoć na takim poziomie, aby przyśpieszyć możliwość namnażania bakterii. 

Inny przykład dotyczy działki znajdującej się w atrakcyjnej lokalizacji, położonej bliżej centrum miasta, w stosunkowo niskiej cenie. Na przedmiotowej działce była prowadzona działalność przemysłowa, która doprowadziła do degradacji środowiska i zalegania w glebie substancji nieorganicznych. Koszt wykonania remediacji  przewyższa, w tym przypadku koszty procesu inwestycji. Inwestor chce obniżyć koszty oczyszczania terenu, dlatego też poszukuje tańszych rozwiązań. W tej sytuacji warto skorzystać z alternatywnej metody dla procesu ex-situ. Na takiej działce można wykorzystać proces solidyfikacji, który umożliwia immobilizację zanieczyszczeń przy jednoczesnym wzmocnieniu podłoża. Metoda ta polega na tym, że do gruntu zanieczyszczonego ciśnieniowo dodawany jest odpowiednio dobrany iniekt przy równoczesnym mieszaniu podłoża. Dodatek mieszanki sprawia, że substancje zanieczyszczające są przekształcane w substancje mniej rozpuszczalne i tym samym mniej toksyczne. Dodatkowo, zimmobilizowane zanieczyszczenia nie migrują w głąb gruntu. 

Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia występujące w wodach stosuje się przepuszczalne bariery reaktywne (PBR). Substancje zanieczyszczające środowisko wodne przechodząc przez barierę ulegają rozpadowi lub immobilizacji na materiale sorbującym. W metodzie tej wykorzystywany jest system typu „funnel and gate” polegający na przepływie zanieczyszczonej wody przez materiał absorbujący obecny w odpowiednio dobranych panelach. 

Efektywność procesu oczyszczania wody gruntowej na barierze reaktywnej zależy m.in. od właściwości substancji zanieczyszczających środowisko, ich stężenia, rozpuszczalności oraz pH wody. Zastosowanie PRB ma jeszcze jedną zaletę, bowiem proces ten można monitorować zdalnie. Metoda ta została wykorzystana na terenie, na którym była dawniej prowadzona działalność produkcji koksu. Wyniki wstępnych badań wykazały zanieczyszczenie WWA w gruncie. W celu oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zainstalowano barierę reaktywną, w której wmontowano trzy filtry. W celu prowadzenia monitoringu jakości wody na drodze przepływu umieszczono piezometry, z których pobierano, w ustalonych czasowo odstępach, próbki do analiz chemicznych. W celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń i ukierunkowania ich na przepuszczalną barierę reaktywną wykonano pionową nieprzepuszczalną barierę z cementogruntu w technologii Trenchmix. 

Foto

Zdalny system do monitorowania procesu remediacji (fot. Remea)

Rozwój dziedziny jaką jest remediacja terenu powoduje, iż powstają coraz lepsze i bardziej zaawansowane technologicznie metody in-situ. Metody ex-situ są rzadziej stosowane, bowiem przyczyniają się one do powstawania dużej ilości odpadów, które trzeba zagospodarować poprzez tzw. odzysk, a w najgorszym wypadku składować.

Z kolei metody in-situ zapewniają większą efektywność remediacji, a przede wszystkim ograniczają koszty jej prowadzenia, które mają ogromne znaczenie przy prowadzeniu wielu inwestycji.

Dowiedz się więcej na: https://www.remea.pl

Autorem tekstu jest: Sylwia Janiszewska, Kierownik działu remediacji w firmie Remea.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów