Na powiększonym w ubiegłym tygodniu terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne zainwestuje firma Johnson Controls Polska.

Obecnie spółka Johnson Controls Polska sp. z o.o. posiada dwa zakłady produkcyjne w Świebodzinie (woj. lubuskie) i Skarbmierzu (woj. opolskie). Planuje się zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, linii technologicznych i wdrożenie nowoczesnych technologii. Zaplanowano utworzenie dodatkowych co najmniej 30 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 45 mln zł.