Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz roli technologii komunikacyjnej i informacyjnej w tym procesie, w odniesieniu do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy to główne cele zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne we współpracy z Microsoft konferencji pn. "Kształcenie Zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje".

- Od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia w dużej mierze zależą konkurencyjność oraz innowacyjność polskiej gospodarki. Dlatego MG konsekwentnie działa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku i przedsiębiorstw - ocenił wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk.

Podkreślił, że resort gospodarki współpracuje z organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym i stowarzyszeniami zawodowymi.

– Konsultujemy się m.in w sprawach związanych z wprowadzaniem zmian do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej czy zmian proponowanych w kształceniu zawodowym na poziomie zasadniczym i średnim – powiedział.

Zaznaczył, również że z inicjatywy MG, w znowelizowanej ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, która weszła w życie na początku stycznia 2015 r., znalazł się zapis obligujący spółki zarządzające Specjalnym Strefami Ekonomicznymi do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców.

Podsekretarz stanu w MG przypomniał także, że 23 stycznia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki przedstawiciele SSE wraz z kuratorami oświaty podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.

– Specjalne strefy ekonomiczne zadeklarowały ponad 4 tys. miejsc praktyk dla uczniów, którzy zdecydują się na naukę w szkołach zawodowych i konsekwentnie działają w tym obszarze – podkreślił