PARR kompleksowo wspiera biznes w regionie Pomorza

  • 13 lutego 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Polska Strefa Inwestycji daje szanse na dynamiczny rozwój przedsiębiorców na terenie całego kraju. Inwestycje rzędu 420 mln zł i utworzenie 125 miejsc pracy to pierwsze efekty w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pomoc publiczna nie jest jedynym magnesem dla firm, dziś oczekują one znacznie więcej.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od września 2018 roku zwolnienie w podatku dochodowym dla przedsiębiorców jest udzielane nie tylko w granicach specjalnej strefy ekonomicznej. W myśl hasła „Cała Polska Strefą Ekonomiczną” zachęty inwestycyjne są dostępne na terenie całego kraju. Program rządowy Polska Strefa Inwestycji umożliwia uzyskanie pomocy publicznej przez przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji w sektorze przemysłowym lub nowoczesnych usług dla biznesu.

Pomoc udzielana jest na podstawie uzyskanej decyzji o wsparciu, którą na wniosek przedsiębiorcy w obszarze Słupskiej SSE wydaje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wsparcie można otrzymać po spełnieniu odpowiednich kryteriów ilościowych i jakościowych. Co ważne, pomoc jest udzielana na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców zarówno na własnej działce, jak i na nieruchomości objętej statusem Strefy. W zależności od statusu firmy (mała, średnia lub duża) wsparcie może wynieść nawet do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Obecnie zasięg SSSE obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Każdy przedsiębiorca, planujący nowe inwestycje w tym obszarze może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu na czas od 10 do 15 lat (najdłuższy okres inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem SSSE). Do zagospodarowania w SSSE pozostaje jeszcze 530 ha, to całkowita dostępna powierzchnia terenów o statusie strefy. Wolne działki zlokalizowane są w Podstrefach: Darłowo, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlinko, Koszalin, Lębork, Polanów, Redzikowo, Słupsk-Westerplatte, Szczecinek, Tychowo, Ustka, Wałcz i Wieszyno. Ponadto, w zasięgu SSSE jest aż 97 gmin, które również dysponują atrakcyjnymi działkami pod inwestycje. Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją nowych projektów inwestycyjnych mogą zgłaszać swoje potrzeby do PARR, która jest regionalnym punktem kontaktowym w obszarze SSSE. Firmy mogą składać wnioski o wydanie decyzji o wsparciu do PARR, która jest uprawniona do wydawania tych decyzji w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Mapa

Mapa Słupskie SSE

Strefa to narzędzie, które zapewnia korzystne możliwości i szanse na dynamiczny rozwój przedsiębiorców i regionu. Ponad dwudziestoletnie doświadczenia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pokazują, że instrument wsparcia w postaci ulgi w podatku dochodowym sprawdził się wśród przedsiębiorców. Zrealizowali oni blisko 160 projektów inwestycyjnych, inwestując przeszło 2,2 mld zł i zatrudniając 6000 osób. Do największych inwestorów słupskiej strefy należą: Kronospan Szczecinek, Albatros Aluminium, Nordglass, Paula Fish, Q4Glass. Warty podkreślenia jest fakt, że większość z firm strefowych stanowią polskie MŚP. Wiodące branże to przetwórstwo drzewne, motoryzacyjna, wyroby metalowe, przetwórstwo tworzyw sztucznych, spożywcza i magazynowo-logistyczna.

Od wejścia w życie nowego instrumentu wsparcia w obszarze SSSE skorzystało dotychczas 9 przedsiębiorców. Decyzje o wsparciu wydano dla firm: Konmet Sp. z o.o., Korpo Sp. z o.o., Żwirownia Chojnice Sp. z o.o., James Windows Sp. z o.o., Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o., JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. sp.k., Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz Sp.j. oraz Usługi Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski. Firmy te zadeklarowały inwestycje na poziomie 420 mln zł i stworzą 125 nowych miejsc pracy. W ramach kryteriów jakościowych zadeklarowały między innymi utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i wspieranie zdobywania wykształcenia. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenach o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

PARR wspiera przedsiębiorców w wielu aspektach. Od 25 lat Agencja prowadzi szerokie działania związane z rozwojem regionalnym. Od 1997 roku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym. „Dotychczas zrealizowaliśmy 27 projektów o wartości ponad 111 mln zł współfinansowanych z funduszy UE, a także otrzymując wsparcie finansowe i majątkowe od akcjonariuszy naszej spółki, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasta Słupska. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację start-up’ów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję atrakcyjności inwestycyjnej, a także szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rynku pracy i osób wykluczonych społecznie” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.

PARR wspiera także działania na rzecz innowacji i rozwoju nowoczesnych technologii. W tym celu powstał Słupski Inkubator Technologiczny. To miejsce w regionie, dające szanse i możliwości do nawiązywania wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami, lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-badawczymi oraz firmami okołobiznesowymi. SIT posiada preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej i produkcyjnej dla startupów i firm innowacyjnych. Działają tu dwie specjalistyczne pracownie: Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. Funkcjonuje tu największe w regionie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.

Foto SIT

Słupski Inkubator Technologiczny

Ponadto na przełomie 2018/2019 roku PARR zrewitalizowała dawne budynki poszpitalne w Słupsku i przygotowuje je pod potrzeby firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Rozwijane jest tu Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu. Znajdują się tu laboratoria i specjalistyczne pracownie, w tym Centrum Skanowania i Druku 3D oraz infrastruktura wykorzystywana w automatyce przemysłowej, w tym robotyka i systemy wizyjne. Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, dzięki której optymalizowane są koszty energii elektrycznej. Wkrótce parking przy obiekcie zostanie wyposażony w specjalne wiaty tzw. "carporty" z panelami fotowoltaicznymi, małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych. „Będzie to pierwszy tego typu projekt hybrydowy w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości” – podkreśla Mirosław Kamiński. W portfolio specjalistycznych usług doradczych są między innymi: pomiary i skanowanie 3D, kontrola jakości, inżynieria odwrotna, prototypowanie, badania termowizyjne z ziemi i z powietrza, czy efektywność energetyczna.

Wychodząc naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gospodarki i oczekiwań inwestorów PARR we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska obecnie realizuje projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt jest dedykowany dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Udział samorządów w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji na polu urząd – inwestor/przedsiębiorca. Korzyści dla JST biorących udział w projekcie to przede wszystkim podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi inwestora oraz wdrożenie czy udoskonalenie standardów - od stworzenia profesjonalnej oferty inwestycyjnej, wykonania zdjęć terenów inwestycyjnych po przygotowanie wewnętrznych procedur związanych z obsługą inwestora.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Połączenie głównych filarów działań, we współpracy z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami, przynosi największe efekty dla regionu w postaci zrównoważonego rozwoju, nie tylko miasta Słupska i powiatu słupskiego, ale całego Pomorza.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów