Koszalin uzbroi nową strefę ekonomiczną

  • 18 lipca 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. UM Koszalin)

Otwarte zostały oferty na uzbrojenie w okolicy tzw. „nowej” Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rejon ul. Szczecińskiej). Celem projektu, realizowanego w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, jest rozwój przemysłowych terenów inwestycyjnych Koszalina o łącznej powierzchni około 306 ha, poprzez uzbrojenie działek o powierzchni około 41 ha oraz poprawę obsługi komunikacyjnej całego obszaru.

Wybudowanych zostanie około 2,7 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną do działek przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i zabudowę usługową oraz droga łącząca dwie części obszaru inwestycyjnego, w tym 1,1 km drogi dwujezdniowej o nawierzchni bitumicznej, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym oraz 1,6 km dróg dojazdowych z chodnikami.

Chęć do wykonania tej inwestycji wyraziły trzy przedsiębiorstwa, a najbardziej korzystną ofertę złożyła firma Budimex. Po pozytywnej weryfikacji oferty zostanie z nią podpisana umowa na wykonanie uzbrojenia. Budimex zaproponował, że wykona prace za 78,8 mln zł, podczas gdy miejski kosztorys zakładał 102 mln zł.

Inwestycja ta jest częścią przewidzianego do realizacji w tym rejonie miasta nowego układu drogowego, w tym wybudowania wiaduktu nad linią kolejową nr 402 Koszalin-Goleniów oraz czterech rond. Ponadto obszar ten zostanie wyposażony w wykonaną we wcześniejszym etapie przepompownię wód deszczowych wraz z zasilaniem energetycznym, trafostacją, kolektorem tłocznym i zbiornikami retencyjnymi.

Lepsze skomunikowanie terenów w strefie znacząco podniesie atrakcyjność gospodarczą Koszalina, przyciągając nowych inwestorów. – uważa Piotr Jedlińsk, prezydent Koszalinai.

– Przy przewidzianej do realizacji arterii drogowej oraz przy drogach bocznych mają siedziby zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe, w tym transportowe. Lepsza i bezpieczniejsza komunikacja bezpośrednio wpłynie na redukcję ruchu drogowego w mieście i optymalizację planów logistycznych firm, zmniejszając rosnące koszty transportu. Uzbrojenie dodatkowych działek w Koszalinie w podstawowe media wpłynie zaś na zwiększenie atrakcyjności miejskich terenów. Zwiększy się tym samym wachlarz dostępnych terenów pod działalność gospodarczą w Koszalinie, co zachęci do inwestowania u nas nowych przedsiębiorców i do rozwoju funkcjonujących już firm. Projekt wpłynie na wzrost liczby nowych i utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy. – mówi Jedliński.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów