Z początkiem listopada odbyło się uroczyste otwarcie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach PO IG 2007 - 2013 w wysokości 2 mln 368 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 3 mln 484 tys. zł. Celem projektu było stworzenie atrakcyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych dwóch terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łuków i gminy Łuków stanowiących podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN poprzez budowę infrastruktury.

W ramach realizacji projektu m.in. opracowano dokumentację techniczną wraz z projektem budowlano-wykonawczym na budowę wewnętrznej drogi dojazdowej oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowe na terenie inwestycyjnym miasta Łuków; wybudowano na terenie inwestycyjnym miasta Łuków sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, kablowe przyłącze energetyczne nn zasilające przepompownię ścieków sanitarnych wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalacją uziemiającą, sieć wodociągową wraz z hydrantami nadziemnymi i przyłączami PE oraz wybudowano na terenie inwestycyjnym miasta Łuków wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej. Dodatkowo wybudowano na terenie inwestycyjnym miasta Łuków oświetlenie uliczne oraz drogę na terenie inwestycyjnym gminy Łuków.

Prace były prowadzone od kwietnia do października 2014 r. Wykonawcą robót na terenie inwestycyjnym miasta Łuków była firma WOD-KAN-BRUK, zaś wykonawcą robót na terenie inwestycyjnym gminy Łuków była firma F.H.U. ŻWIRKOP – Bożena Kożuchowska. Efektem realizacji projektu jest w pełni uzbrojony teren inwestycyjny, powiększający swym obszarem Podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podwyższający atrakcyjność inwestycyjną Miasta Łuków i Gminy Łuków, powiatu łukowskiego a także województwa lubelskiego i całego regionu.