Przedstawiciele spółki Krakowski Park Technologiczny, zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną, wizytowali tereny przy ul. Wielki Wygon, które mają wejść w skład strefy. 
Rada Miejska w Starym Sączu już w ubiegłym roku w październiku wyraziła zgodę na ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod nazwą „ Krakowski Park Technologiczny” na działkach gminnych obejmujących około 2 hektary wokół starej oczyszczalni przy Wielkim Wygonie.
Umożliwi ona potencjalnym przedsiębiorcom, którzy zechcą zainwestować w tym obszarze, na uzyskanie ulg podatkowych. Co ważne dla samorządu, preferencje dla przedsiębiorców dotyczą tylko podatków odprowadzonych do budżetu państwa, a nie do budżetu gminy.
Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo (m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, produkcja stali).Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług np: informatyczne, rachunkowości i księgowości. Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie nie jest uzależnione od wielkości firmy, ani kraju jej pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej. Krakowska specjalna strefa ekonomiczna składa się z 32 podstref znajdujących się na terenie 30 gmin. Obejmuje obecnie obszar ponad 866 hektarów. 
Do końca 2016 roku KPT wydał 236 zezwoleń, przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 4,5 miliarda złotych. Na terenie krakowskiej sse znajduje się ponad 23 tysiące miejsc pracy.