Tanne Sp. z o.o., podmiot zależny od Fabryk Mebli Forte SA, otrzymał właśnie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej To kolejne zezwolenie wydane Forte. Przed czterema miesiącami producent otrzymał zezwolenie na inwestycję w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w październiku 2015 r. rząd utworzył nową podstrefę SSSE. Powstaje tam zakład Distri-Forte.

Fabryka Mebli z Grupy Forte to obecnie największy europejski producent mebli do samodzielnego montażu. Spółka swoją najbliższą przyszłość wiąże z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, gdzie postanowiła rozbudować w sumie dwa zakłady.

Właśnie pierwszy z nich uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w Podstrefie Suwalski SSSE. Spółka planuje realizować projekt inwestycyjny przewidujący utworzenie zakładu produkcji płyt drewnopochodnych. Maksymalna wartość inwestycji wyniesie 427,050 mln zł. Na zatrudnienie w nowym zakładzie może liczyć co najmniej 130 osób w terminie do końca grudnia 2018 r. (planowane zakończenie inwestycji). Inwestor zadeklarował utrzymanie tego poziomu zatrudnienia przez pięć lat.

Obecnie Grupa Fort posiada cztery nowoczesne zakłady produkcyjne zlokalizowane w:  Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz Hajnówce. Całkowita powierzchnia produkcyjna fabryk wynosi 120 tys. m kw. , z których rok rocznie wyjeżdża ponad 3 mln sztuk mebli. Ponad 80 proc. towaru trafia na eksport.