Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) wystawia na sprzedaż dwa portfele nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni 68 600 m kw.  

Na portfel „Windrose” składają się cztery nieruchomości handlowe: Galeria Jeziorak w Iławie, Galeria Indomo w Lubinie, Galeria Echo w Pabianicach i Supermarket Alma w Nowym Targu. Z kolei na portfel „Bluemoon” składają się dwie nieruchomości biurowe: Athina Park w Warszawie i Arkonska Business Park w Gdańsku. Oba portfele obejmują sześć nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. Właściciel planuje sprzedaż pojedynczych portfeli lub obu portfeli jednemu nabywcy.

- Portfolio nieruchomości biurowych TFI PZU S.A. stanowi atrakcyjną ofertę inwestycyjną z punktu widzenia dywersyfikacji ryzyka, obejmując nieruchomości biurowe zlokalizowane w Warszawie i Gdańsku – jednym z wiodących biurowych rynków regionalnych w Polsce. Z kolei portfolio nieruchomości handlowych oferuje długoterminowy przychód  oraz możliwość wzrostu wartości poprzez aktywne zarządzanie oraz możliwość rozbudowy obiektów - mówi Michał Ćwikliński, dyrektor zarządzający, szef Działu Doradztwa Inwestycyjnego Savills, odpowiedzialnej za sprzedaż portfeli.

Przychód generowany przez wszystkie nieruchomości to ok. 10.2 euro millionów rocznie.