Kolejne porozumienie w sprawie ponadregionalnej współpracy na rzecz stworzenia obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż budowanej drogi ekspresowej podpisane. Tym razem samorządy i Strefy zdecydowały o przyszłości terenów wzdłuż S6.

Planowana nowa trasa szybkiego ruchu S6 będzie dwupasmową drogą o długości ok. 330 km, która przebiegać będzie równolegle do wybrzeża, przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Trasa, która połączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk  będzie miała trzy odcinki: Szczecin-Koszalin (o długości 139,6 km), Koszalin-Słupsk (45,3 km) i Słupsk-Gdańsk (143,7 km), które oddawane będą do użytku w latach 2018 - 2020 r. Ekspresowa S6 będzie największą inwestycją drogową na Pomorzu, a jej koszt zamknie się kwotą 6,7 mld złotych.

Kostrzyńsko-Słubicka, Pomorska i Słupska SSE, przy wsparciu organów administracji państwowej oraz lokalnych samorządów i Stowarzyszenia Samorządowego na rzecz S6, planują realizację przedsięwzięć, które zaktywizują gospodarczo obszary położone przy drodze S6.

- Wokół Słupska funkcjonuje już tzw. Park Przemysłowy Słupsk. To 200 hektarów gruntów inwestycyjnych w ramach Słupskiej SSE, zlokalizowanych w sąsiedztwie trasy S6, które czekają na kolejnych inwestorów. – mówi Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzającej słupską strefą.

Na konferencji w połowie września podpisano ponadregionalne porozumienie trzech Specjalnych Stref Ekonomicznych: Słupskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej i Pomorskiej, a także  porozumienie pomiędzy województwami pomorskim, zachodniopomorskim i Stowarzyszeniem Samorządowym S6. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów znajdujących się przy drodze S6.

-  Droga krajowa numer 6 to kręgosłup gospodarczy dla rozwoju obu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego -  mówił na konferencji Tomasz Sobieraj, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Ważną rolę w przedsięwzięciu pełni Stowarzyszenie Samorządowe S6.

- Stowarzyszenie powstało w 2013 r., gdy realizacja trasy ekspresowej S6 na całej długości w obecnej perspektywie finansowej UE nie była pewna. Dzięki organizacji samorządów oraz  mobilizacji społeczności Pomorza i silnemu lobbyingowi udało nam się wspólnie doprowadzić do wzrostu priorytetu realizacyjnego tej trasy i jej ujęcia w dokumentach i programach rządowych z gwarancją alokacji środków budżetowych. To przedsięwzięcie animuje wspólne działania służące tworzeniu nowych miejsc pracy, a także wsparciu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów znajdujących się przy drodze S6. Inicjatywa jest związana z otwarciem możliwości inwestowania na naszych terenach - w całym regionie to około 500 ha do zagospodarowania, które są w bliskim sąsiedztwie przebiegu planowanej S6. To zwiększenie dostępności komunikacyjnej do portów lotniczych Gdańska, Szczecina, Berlina, ale też do portów morskich. Tym samym to szansa na nowe inwestycje - mówi Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszalina i równocześnie prezes zarządu stowarzyszenia podczas konferencji o stowarzyszeniu i jego działalności.

„Szóstka” będzie główną arterią Pomorza, która pozwoli na znaczne podniesienie możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych, ułatwi komunikację z aglomeracjami szczecińską i trójmiejską oraz wzmocni atrakcyjność turystyczną regionu. W otoczeniu projektowanej drogi zamieszkuje ponad 2,3 mln ludzi, dla których ta inwestycja wiąże się z poprawą i usprawnieniem sieci komunikacyjnej. Dla przedsiębiorców to istotny szlak transportowy wschód-zachód, który łączy duże aglomeracje portowe Szczecina i Trójmiasta, a jego przebieg nawiązuje do istniejącej sieci dróg krajowych i ekspresowych. To także ważny odcinek trasy europejskiej E28, Berlin-Szczecin-Gdańsk-Kaliningrad-Mińsk. Łączy Unię Europejską z krajami skandynawskimi i nadbałtyckimi oraz Europy Wschodniej.