PKP S.A. rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Szczecinie. Inwestycję realizowaną w formule „Projektuj i buduj” wykona konsorcjum Winnicki i Maxto.

Dworzec w Szczecinie zostanie gruntownie przebudowany. Obiekt stanie się nowoczesny i bardziej funkcjonalny. Zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się.

Oprócz prac w budynku dworca, inwestycja zakłada również remont peronów 1. i 4. oraz budowę nowej kładki, która połączy dworzec w peronami i ulicą Owocową. Wejście na kładkę będzie prowadziło po schodach ruchomych bezpośrednio z budynku dworca.

- Przebudowa dworca w Szczecinie to kolejny duży projekt realizowany przez PKP S.A., obejmujący nie tylko budynek dworca, ale również perony. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ich zakończenie planujemy na koniec 2015 r – mówi Wojciech Rokicki, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji PKP S.A.

Łączny koszt inwestycji wyniesie sto kilkadziesiąt milionów złotych. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.