Przed rynkiem powierzchni przemysłowych oraz magazynowych wiele wyzwań, lecz w ostatnich latach rozwija się on bardzo dobrze. Największym problemem jest brak mniejszej infrastruktury, która łączy budynek z autostradą lub drogą szybkiego ruchu. Inwestycje deweloperów idą dużo szybciej niż inwestycje infrastrukturalne w niektórych miejscach.

– Mniejsze inwestycje infrastrukturalne są głównym wyzwaniem naszego rynku – powiedział Robert Dobrzycki, partner zarządzający Panattoni Europe – E-commerce zmienia nasz rynek od strony popytowej, dzięki czemu nasz biznes rośnie. Nie spodziewamy się w najbliższym czasie spowolnienia – mimo spadków koniunktury trend się utrzyma. Handel internetowy będzie pchał biznes w pozytywną stronę. Panattoni zamierza wejść bardzo głęboko w Polski rynek –  nie tylko duże miasta, autostrady, ale również mniejsze lokalizacje – np. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Szczecin, Kielce, Białystok. Planujemy tam rozwój naszego biznesu i inwestycji. Wschodnia Polska, mniejsze miasta oraz lokalizacje, gdzie jest sens na takie działania, będą miejscami naszych inwestycji – podsumował Dobrzycki.