Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi obecnie 149 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 5047 mln euro, które mogą stworzyć 35 637 miejsc pracy.

Na liście głównych inwestorów nie ma dużych zmian: najwięcej inwestycji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (40 projektów o wartości 1,11 mld euro, 8847 planowanych miejsc pracy), Wielkiej Brytanii (16 projektów, 259 mln euro, 2839 miejsc pracy), Niemiec (13 projektów), Chin (10 projektów), Japonii i Francji ( po 8 projektów) oraz Korei Południowej i Indii (po 6 projektów).

Na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych sektorów znajduje się nadal sektor usług – BPO (33 projekty, wartość 34,34 mln euro, 8307 deklarowanych miejsc pracy), zaraz za nim znalazła się motoryzacja (26 projektów, 1669 mln euro, 10697 miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują: sektor maszynowy (12 projektów), B+R (10 projektów) oraz ICT (7 projektów).