W 2012 r. gospodarka Unii Europejskiej będzie w stanie stagnacji, a kraje strefy euro będą miały do czynienia z umiarkowaną recesją.

W drugim półroczu możemy spodziewać się niewielkiego wzrostu gospodarczego.

Z najnowszej prognozy okresowej opublikowanej przez Komisję Europejską wynika, że gospodarka UE znajdzie się w stanie stagnacji, a kraje strefy euro przejdą lekką recesję. W drugiej połowie roku możemy jednak spodziewać się niewielkiego wzrostu gospodarczego.

W 2012 r. PKB w Unii utrzyma się na obecnym poziomie, a w krajach strefy euro skurczy się o 0,3 proc. Komisja oczekuje wzrostu gospodarczego w 17 państwach członkowskich. W pozostałych krajach wzrost zahamowany zostanie przez czynniki takie jak: niepewność rynków, obawy związane z kryzysem długu publicznego i spadek eksportu. Zgodnie z prognozą w jednym kraju PKB utrzyma się na obecnym poziomie, a w dziewięciu pozostałych wzrost PKB będzie negatywny.

Inflacja
Ze względu na wysokie ceny energii i podwyżki podatków pośrednich inflacja utrzyma się na wysokim poziomie dłużej niż zakładano dotychczas. W 2012 r. ma ona wynieść 2,3 proc. dla całej Unii i 2,1 proc. dla strefy euro.

Prognozy dotyczące popytu krajowego i globalnego
Perspektywy unijnej gospodarki kształtują się pod wpływem mniej sprzyjającej sytuacji gospodarczej na świecie oraz osłabienia globalnego popytu, które ma negatywne skutki dla europejskiego eksportu netto. Pomimo lekkiej poprawy nastrojów w związku z oznakami stabilizacji w sektorze finansowym, zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów w UE utrzymuje się na niskim poziomie.

W świetle niskiego popytu nie oczekuje się, aby warunki udzielania kredytów miały ograniczać inwestycje oraz konsumpcję w okresie objętym prognozą. W drugiej połowie 2012 r. możemy spodziewać się stopniowego powrotu zaufania oraz ożywienia inwestycji i konsumpcji.

Informacje ogólne
W tej najnowszej prognozie uwzględniono sytuację we wszystkich krajach UE. Z reguły okresowe prognozy gospodarcze – publikowane w lutym i we wrześniu – skupiają się na rozwoju sytuacji w największych europejskich gospodarkach. Pełne prognozy, obejmujące kwestie wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i finansów publicznych we wszystkich krajach UE i kilku krajach spoza Unii, publikowane są wiosną i jesienią. Komisja przedstawi następną prognozę 11 maja 2012 r.