Firma Technika Recykling z Gliwic jest nowym inwestorem w Kędzierzynie-Koźlu. Od Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o. kupiła prawie hektar gruntu objętego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Na wspomnianej działce ma powstać zakład, który będzie się zajmował recyklingiem czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. Technologię opracowali naukowcy z gliwickiego Instytutu Metali Nieżelaznych.

Wartość inwestycji jest szacowana na ok. 11 mln zł. Planowane zatrudnienie to ok. 20 osób. Uruchomienie produkcji przewidziano na trzeci kwartał 2019 r.

Firma PTH Technika Sp. z o.o. zajmowała się wcześniej działalnością handlową, wydawniczą oraz tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla urzędów stanu cywilnego w całym kraju. Później powiększyła obszar działalności o przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2014 r. PTH Technika Sp. z o.o. otrzymała dotację z PARP w ramach Dużego Bonu na opracowanie nowej technologii recyklingu. W lutym 2016 r. założono nową spółkę Technika Recykling Sp. z o.o. do realizacji projektu technologicznego. Spółka rok później uzyskała wsparcie finansowe na realizację inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Soflab Technology to z kolei nowy inwestor, który pojawił się w Nysie. Firma specjalizuje się w testowaniu programów komputerowych i właśnie zdecydowała o otwarciu oddziału w Nysie. Soflab chce działać w nyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, gdzie ma powstać laboratorium do testowania przydatności programów komputerowych. Na początek pracę ma znaleźć w niej 10 informatyków.

Wg inwestora Nysa ma potencjał i należy dać szansę absolwentom informatyki by nie musieli wyjeżdżać do dużych ośrodków za pracą, ale żyli i pracowali w Nysie, mając styczność z klientem na całym świecie.

- Dzięki nawiązanej współpracy z władzami Nysy, na początku sierpnia ub.r., firma podpisała umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie. Wkrótce studenci, szczególnie informatyki, będą mogli odbywać w firmie praktyki i staże oraz studiować w systemie dualnym, czyli uczyć się, a jednocześnie pracować w firmie Soflab Technology – mówi Małgorzata Gruszka z Inkubatora Przedsiębiorczości w Nysie. Inwestora podkreśla, iż wybór lokalizacji to zasługa przyjaznego podejścia władz miejskich i władz PWSZ w Nysie. Pierwszą, wstępną rekrutacją pracowników, był turniej informatyczny „Hackaton” przeprowadzony przez PWSZ.

- Potwierdził on, iż w Nysie nie brakuje osób z pasją, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe podczas realizacji ambitnych i ciekawych projektów – mówi Małgorzata Gruszka.