W Podstrefie „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie zakład produkcji regranulatów z tworzyw sztucznych i rozbuduje się fabryka stolarki drewnianej. To kolejni polscy przedsiębiorcy, którzy udowadniają, że specjalna strefa ekonomiczna nie jest przeznaczona tylko dla dużych i zagranicznych firm.

Nie minął tydzień od wydania zezwolenia na działalność w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dla Fabryki Guzików „Mucha”, a już wydano kolejne dwa zezwolenia w Koszalinie. W dniu 20 czerwca 2017 r. uroczyście wręczono je firmom Recyklon Piotr Radosz Sp. J. oraz Q4Sash Windows Sp. z o.o. Przedsiębiorcy odebrali je z rąk Pana Mirosława Kamińskiego Prezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzającej SSSE  oraz Pana Piotra Jedlińskiego Prezydenta Miasta Koszalina.

Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz Sp. J. powstał w 2005 roku i jest firmą, która ma ustabilizowaną pozycję nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Firma eksportuje swoje wyroby do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Litwy i Szwecji. W ramach nowej inwestycji zainwestuje 7,6 mln zł i wybuduje zakład produkcji regranulatu z odpadów tworzyw sztucznych takich jak folia po opakowaniach i inne tworzywa stanowiące odpad poprodukcyjny. Szanse na dalszy rozwój są bardzo duże ponieważ regranulat stanowi alternatywę dla droższego tworzywa pierwotnego wykonanego z ropy naftowej w rafineriach. Firma zamierza także poszerzyć spektrum wykorzystywanych odpadów – dzięki nowoczesnej technologii będzie w stanie przetwarzać odpady tzw. trudnoprzetwarzalne. Na terenie Strefy zatrudnionych będzie ponad 40 osób.

Dla firmy Q4SASH Windows Sp. z o.o. jest to już drugie zezwolenie strefowe na terenie Podstrefy „Koszalin”. Do tej pory firma zainwestowała przeszło 6 mln zł. Nowy projekt inwestycyjny polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu stolarki drzwiowej i okiennej i szacowany jest na wartość 1,75 mln zł. Zwiększy się też zatrudnienie, docelowo w zakładzie ma pracować przeszło 80 osób. Dzięki temu firma chce zwiększyć swoje obecne zdolności produkcyjne. Obecnie jest jednym z największych producentów okien typu Sash Sliding oraz Sash Casement w Polsce. Ich produkty w 100% kierowane są na rynek Wielkiej Brytanii (bezpośrednio oraz poprzez pośredników krajowych).

Podstrefa „Koszalin” została utworzona w 2003 r. na 22 hektarach i dziś, zajmując powierzchnię ponad 150 hektarów, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Koszalinie wydano już łącznie 27 zezwoleń dla firm, które zainwestowały blisko 270 mln zł i zatrudniają 1300 osób.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku na terenie dawnej Fabryki Domów w Słupsku. Obecnie swym obszarem zajmuje ponad 900 hektarów w 18 podstrefach inwestycyjnych na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Do tej pory wydano łącznie 144 zezwoleń na działalność w strefie dla firm, które zainwestowały przeszło 1,7 miliarda zł i zatrudniają blisko 6000 osób. Warte podkreślenia jest, że aż 75 % wszystkich firm w SSSE stanowią polskie małe średnie przedsiębiorstwa, co jest dowodem na to, że specjalna strefa ekonomiczna jest doskonałym instrumentem wsparcia nie tyko dla dużych i zagranicznych firm.

W dniu 21 czerwca 2017r. odbył się przetarg i rokowania z kolejnymi przedsiębiorcami, którzy ulokują swoje projekty inwestycyjne na terenie Słupskiej Strefy. Szczegóły nt. nowych inwestycji zostaną podane do publicznej wiadomości wkrótce.