Kostrzyńsko-Słubicka SSE wydała 10. zezwolenie w tym roku. Firma Eco-Blend wyda na terenie Goleniowa ponad 74 mln zł.

Inwestycja firmy Eco- Blend będzie realizowana na działce położonej w podstrefie Goleniów, w obrębie Łozienica. Inwestycja polegać będzie na utworzeniu zakładu produkującego mieszanki z recyklingowanego miękiszu gumowego i plastiku o nazwie XyCom Tpe.

Firma zobowiązała się do wydać na terenie strefy ponad 74 mln zł do końca 2014 roku. Na terenie nowego zakłady zatrudnienie znajdzie co najmniej 49 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Firma Eco-Blend zobowiązała się do utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 49 pracowników do dnia 31 grudnia 2017 r. Data rozpoczęcia inwestycji planowana jest na październik 2013 r., a jej zakończenie do dnia 31 grudnia 2014r