W 2017 roku Krakowski Park Technologiczny wydał 20 zezwoleń na prowadzenie działalności w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zadeklarowane przez firmy nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 566 mln zł.  W wyniku tych inwestycji powstanie 988 nowych miejsc pracy.

Zarząd KPT pod koniec 2017 r. wydał 2 ostatnie zezwolenia firmom, które łącznie zainwestują ponad 83,5 mln zł  oraz utworzą ponad 43 nowe miejsca pracy.

Obie inwestycje będą miały miejsce w Jędrzejowie, gdzie podstrefa krakowskiej sse działa od 2016 roku. Niezwykle prężnie zabiegający o inwestycje Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa może odnotować kolejne sukcesy. Rozpoczynający działalność w Polsce producent profili aluminiowych  działający pod nazwą APCO Sp. z o.o., zainwestuje w Jędrzejowie 80 milionów zł. Na nową inwestycję  zdecydowała się w tym mieście także Grażyna Kosińska działająca jako „OKNORAM” w branży renowacji okien.

Powiat jędrzejowski, także po zmianach związanych z wprowadzeniem w życie nowych przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, pozostanie w obszarze zarządzanym przez Krakowski Park Technologiczny. Bardzo się cieszymy, że współpraca układa się tak dobrze. Spodziewamy się, tam wielu nowych inwestycji, ponieważ w powiecie nie brakuje terenów inwestycyjnych, a nowym impulsem wyzwalającym zainteresowanie  inwestorów Jędrzejowem,  jest  sukcesywnie budowana i oddawana do użytku droga szybkiego ruchu (S7).