Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana w 2012 roku przez Business Financial Times - w swoim rankingu FDI za drugą w Europie i jedenastą na świecie najlepszą strefę ekonomiczną. Do tej pory inwestorzy zainwestowali na terenie Strefy już blisko 20 mld złotych.

Województwo Śląskie, na terenie którego funkcjonuje Katowicka SSE jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem Polski (wg raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2012”).

W 2009 roku TRW Polska w Częstochowie, zostało uhonorowane nagrodą "Tego, który zmienia polski przemysł", przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

- Fakt, że znajdujemy się w strefie oznacza, że możemy przeznaczać większą część środków finansowych na rozwijanie nowych technologii, w przeciwnym razie prawdopodobnie duża część nowych projektów nie znalazła by się u nas. Ma to istotny wpływ na naszą pozycje w Grupie tym samym na przyszłość naszych fabryk w Polsce. Jestem bardzo zadowolony z posiadanych kadr pracowniczych, szczególnie wysoko oceniam kadrę inżynierską. Miarą powodzenia interesów firmy TRW w naszym kraju jest również to, że zrealizowane inwestycje są dwukrotnie większe od planowanych, a liczba miejsc pracy o kilkaset większa. Swój udział w naszym sukcesie ma też Katowicka Strefa, wysoko cenimy profesjonalizm i rzetelność jej pracowników- relacjonuje Krzysztof Szwedkowicz, członek zarządu TRW Polska.

TRW Polska dostało pozwolenie na działalność w Katowickiej strefie w 2006, część pomocy publicznej przeznaczona jest na rozwój centrum badawczo-rozwojowego.

Zakład General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach został w 2011 roku najbardziej efektywną fabryką koncernu w Europie. Taki właśnie wynik przyniósł zakończony w 2011 roku audyt przeprowadzony przez General Motors w siedmiu swych europejskich fabrykach (sprawdzane były standardy zarządzania produkcją).