Cortizo Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na rozbudowę i zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Radomsku; rozbudowa pomieszczeń produkcyjnych, budowa dodatkowej infrastruktury (dróg, placów, ogrodzenia) oraz nabycie wyposażenia zakładu, w tym linii produkcyjnych i instalacji do anodowania oraz wytłaczania profili aluminiowych.

HSV Polska Sp. z o.o. planuje zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zautomatyzowanie systemu odbioru wyrobów, dzięki którym nastąpi istotny wzrost wydajności produkcyjnej zakładu.

Isopak Poland Sp. z o.o. planuje rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz nabycie maszyn i urządzeń technicznych w celu realizacji przedmiotowego projektu.

Uma Investments Sp. z o.o. to spółka, która należy do grupy kapitałowej Kellogg Company. produkuje przekąski Pringles i planuje zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Kutnie poprzez zakup i montaż dwóch nowych linii produkcyjnych.

Firmy, które odebrały zezwolenia poniosą wydatki inwestycyjne w kwocie co najmniej 365 mln PLN oraz utworzą co najmniej 113 nowych miejsc pracy i utrzymają ponad 450 miejsc pracy.