Częstochowa otrzymała obietnicę dofinansowania kwotą blisko 6,9 mln zł projektu uzbrojenia terenów w Skorkach. Teraz miasto stara się o włączenie tego terenu do filii Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Koszt całkowity projektu to blisko 8 mln 81 tys. zł, z czego prawie 6 mln 869 tys. zł (czyli 85 proc. wartości projektu) stanowić będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WSL na lata 2007-2013).

W ramach projektu kompleksowo uzbrojone i zagospodarowane zostanie blisko 25 ha miejskich terenów inwestycyjnych znajdujących się w Częstochowie w tzw. strefie „Skorki”, przy ul. Leśnej, blisko południowo-zachodniej granicy miasta.

Są to działki, które miasto chce włączyć w granice specjalnej strefy ekonomicznej. Po próbie uzyskania zgody na stworzenie na tym terenie filii Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obecnie bardziej możliwe jest włączenie go do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jako rozszerzenie częstochowskiej filii KSSE). Rada Miasta Częstochowy podjęła tej sprawie intencyjną uchwałę w końcu listopada 2012 r.

Rozpoczęcie projektu związanego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej będzie sprzyjać tym zamierzeniom i zwiększy jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. - Dziękuję Panu Marszałkowi oraz Zarządowi Województwa za uwzględnienie naszego projektu w podziale środków. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu naszych terenów inwestycyjnych. Wierzę, że to przełoży się na nowe miejsca pracy - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja rozpocznie się tym roku a zostanie zakończona w 2014 r.