Wałbrzyska SSE wydała zezwolenie dla Zakładu Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita”.

8 lutego zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Brzeg Dolny otrzymał Zakład Chemii Gospodarczej i Samochodowej „Kosmet-Rokita”.

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji płynnych środków czystości. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 10 pracowników.

Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do końca czerwca 2014 r. To jedno z dwóch zezwoleń wydanych w tym miesiącu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną.