Według najnowszego raportu DTZ – Investment Market Update – w pierwszej połowie 2014 roku aktywność inwestycyjna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych nadal znajdowała się na wysokim poziomie. Przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży były nieruchomości o łącznej wartości blisko 1,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Eksperci DTZ przewidują, że w 2014 wolumen transakcji inwestycyjnych może przewyższyć wielkość odnotowaną w roku ubiegłym, tj. 3,15 miliarda euro.

W pierwszej połowie 2014 roku nieruchomości biurowe zdominowały rynek inwestycyjny w Polsce – wolumen transakcji w tym sektorze stanowił ponad 50% łącznej wartości inwestycji. Na kolejnym miejscu uplasował się sektor handlowy z udziałem w rynku na poziomie 26% oraz magazynowy (22%). Tak wysoki wolumen transakcji inwestycyjnych, obejmujący nieruchomości biurowe, wynikał ze sprzedaży trzech dużych projektów zlokalizowanych w Warszawie: Rondo 1, Lipowy Office Park oraz Atrium 1. Biorąc pod uwagę sektor handlowy można zauważyć, że przedmiotem znacznej większości transakcji zawartych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014, były obiekty zlokalizowane w miastach średniej wielkości (z liczbą mieszkańców poniżej 400 tysięcy). Ponadto, już od ponad dwóch lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie inwestorów nabywaniem najwyższej klasy projektów magazynowych. Jest to związane z pozytywną sytuacją w tym sektorze, którą odzwierciedla wysoki poziom popytu, zmniejszająca się ilość pustostanów i stabilne czynsze z perspektywą wzrostu w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, inwestorzy z Niemiec pozostali najbardziej aktywnymi graczami na polskim rynku inwestycyjnym i byli odpowiedzialni za 28% łącznej wartości transakcji zawartych w pierwszej połowie 2014. Swoją obecność zwiększyły podmioty ze Stanów Zjednoczonych, osiągając udział w rynku na poziomie 20%, a inwestorzy z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii utrzymali względnie silną pozycję, głównie za sprawą nabycia przez SEGRO portfela nieruchomości logistycznych od funduszu Tristan.

Stopy zwrotu z najlepszych centrów handlowych oraz najwyższej klasy budynków biurowych pozostały bez zmian w porównaniu do wartości notowanych pod koniec 2013 i wynoszą odpowiednio 5,75% i 6%. Obniżeniu uległy natomiast stopy kapitalizacji dla obiektów magazynowych (7,75% w 2013 do 7,5% w pierwszej połowie 2014), co wynika z rosnącej atrakcyjności tego sektora dla inwestorów.

- Najwyższej klasy budynki biurowe zlokalizowane w centrum Warszawy oraz najlepiej pozycjonowane centra handlowe nadal są atrakcyjne dla inwestorów. Niemniej jednak zainteresowanie podmiotów nabywających nieruchomości komercyjne zaczyna rozszerzać się na mniejsze projekty położone w miastach regionalnych. Ten trend odzwierciedla poprawiające się nastroje inwestorów, ich większą skłonność do ryzyka oraz poszukiwanie możliwości uzyskania wyższych stóp zwrotu - mówi Katarzyna Lipka, Starszy Konsultant w Zespole Doradztwa i Analiz Rynkowych, DTZ.