Do 17 września prywatne firmy mają czas na złożenie ofert na zrealizowanie parkingów w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawa. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Urząd Miasta st. Warszawy ogłosił postępowanie na doradztwo w sprawie budowy parkingów podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Termin składania ofert upływa 17 września.

Warszawa próbuje znaleźć partnera chętnego na budowę parkingów już od 2 lat. Miastu doradzała firma Ernst&Young.