PPP, czy odnawialne źródła energii - to część z projektów, do realizacji których Warmia i Mazury zapraszały podczas zorganizowanego wspólnie z Austriacką Izbą Gospodarczą (WKO) spotkania w Wiedniu lokalnych przedsiębiorców. W trakcie spotkania dyskutowano na temat warunków i możliwościach realizacji projektów inwestycyjnych w województwie.

Konferencja odbyła się 8 listopada w Wiedniu. Uczestniczyło w niej 60 przedstawicieli biznesu.

Reprezentacji województwa przewodniczył marszałek Jacek Protas, który przedstawił listę mocnych punktów regionu, w tym m.in. wyjątkową przyrodę, rozwijający się przemysł meblarski i drzewny, spożywczy oraz budowy jachtów.

- Myśląc o przyszłości, inwestujemy w szkolnictwo zawodowe oraz rozwój projektów badawczych – powiedział w Wiedniu marszałek Jacek Protas.

Na przedsięwzięcia łączące biznes z nauką przewidziane są ogromne środki w latach 2014 - 2020.

Wtórowali mu Aleksandra Summers, ekspert z Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Radosław Zawadzki, dyrektor departamentu koordynacji promocji.

- Zapraszamy firmy, które chciałyby rozwijać się na Warmii i Mazurach w oparciu o nasze największe dobro, czyli czyste środowisko i przyrodę. Czekamy na tych, którzy wiedzą i rozumieją, jak tę wartość wykorzystać, nie tylko w sferze działalności turystycznej.  – mówiła Aleksandra Summers.

Gospodarzem spotkania “This is Warmia i Mazury! Unique potential for investment and support for international business in the Warmia and Mazury Region in Poland” (“Tu Warmia i Mazury! Wyjątkowy potencjał inwestycyjny oraz wsparcie międzynarodowego biznesu w województwie warmińsko-mazurskim”) był Christian Gessl, dyrektor ds. regionu Centralnej Europy i krajów Bałtyckich Austriackiej Izby Gospodarczej.

- To dobrze, że marszałek ma na swoim koncie doświadczenia jako trener, który wyznacza drogę, by osiągnąć sukces. Dzisiejsza konferencja jest kolejnym krokiem na tej właśnie drodze.

Austriacy, którzy skorzystali z zaproszenia Warmii i Mazur, byli szczególnie zainteresowani możliwościami inwestycyjnymi w obszarze energii odnawialnej i paliw alternatywnych - zauważył Gessl, odwołując się do biografii marszałka województwa Jacka Protasa.

- Prowadzimy już projekty w Polsce, na Śląsku i w Opocznie. Teraz poważnie zastanawiamy się nad Olsztynem.- powiedział Richard Kravarik z firmy Heat Holding, który może być zainteresowany konkretną ofertą przedstawioną przez obecnego na konferencji prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza.

Chodzi o projekt budowy elektrociepłowni dostarczającej 40 proc. energii i ciepła olsztynianom.

- Wartość tej inwestycji to 700 mln zł. Chcemy ją zrealizować w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. - uzupełnił prezydent Piotr Grzymowicz.

Propozycja wspólnych projektów PPP wzbudziła spore zainteresowanie wśród gości.

- To nie są łatwe realizacje, choć w branży energetycznej się zwykle udają.  Niemniej namawiałbym także na przemyślenie projektu dużego, dobrze zaprojektowanego i oznaczonego światową marką, centrum hotelowo-konferencyjnego. Tego brakuje w województwie. - zauważył Aleks Kloszewski, partner w firmie Colliers International.

Konferencja była przedostatnim elementem projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gośćmi ostatniego wydarzenia (22 listopada w Warszawie) będą przedsiębiorcy skandynawscy, prowadzący działalność w Polsce.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy na tych działaniach poprzestać. Nasza wizyta w Wiedniu była pierwszym krokiem do nawiązania ścisłych relacji z tutejszym środowiskiem gospodarczym. Aby były one efektywne, musimy ten kontakt podtrzymywać - podkreślił marszałek Jacek Protas.