IV Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie dedykowane branży nowoczesnych usług dla biznesu, odbędzie się w Łodzi w dniach 6 - 7 czerwca. 

Motyw przewodni IV Konferencji ABSL to “Innowacje i Różnorodność jako główne czynniki odpowiadające za rewolucyjny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.” Podczas pierwszego dnia wydarzenia o roli sektora dla krajowej gospodarki będzie mówił Jan Krzysztof Bielecki, były premier Polski, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze.

Natomiast drugiego dnia, wykład dotyczący wejścia Polski do strefy euro wygłosi Marek Belka, były premier Polski oraz prezes Narodowego Banku Polskiego. Po wykładzie weźmie on także udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości sektora usług finansowych w naszym kraju.

Konferencja ABSL zgromadzi najważniejszych reprezentantów centrów outsourcingowych z Polski i zagranicy, organizacje wspierające rozwój branży, a także przedstawicieli władz państwowych i lokalnych. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na stronie ABSL.