Konferencja „S7. Siedem wyzwań. Milion szans.” odbędzie się 26 czerwca o godz. 11.30, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Droga ekspresowa S7 o docelowej długości ok. 720 km, ma połączyć Straszyn koło Gdańska, województwo pomorskie, z Rabką w województwie małopolskim. Specjalne strefy ekonomiczne, które od lat dbają o rozwój polskiej gospodarki, upatrują w dokończeniu budowy S7 szansy na rozwój nowych inwestycji oraz polskiego eksportu. Wzdłuż tej trasy znajduje się pięć specjalnych stref ekonomicznych: Krakowski Park Technologiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna położonych na terenie pięciu województw. Od kilku miesięcy trwa identyfikacja możliwości inwestycyjnych na terenach położonych wzdłuż trasy, które powinny zostać uzbrojone i wypromowane, jako dogodne miejsca nowych inwestycji. Rozwój tego obszaru spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Skorzystają na tym regiony, a w konsekwencji gospodarka kraju. Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi położonymi wzdłuż powstającej S7, postanowiły zaangażować się w ten projekt. To stawia przed spółkami wiele wyzwań: od przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej, przez promocję i współpracę, na lobbingu na rzecz zmiany prawa kończąc. Konferencja „S7. Siedem wyzwań. Milion szans.” inauguruje te działania. Podczas spotkania zostaną podpisane porozumienia pomiędzy strefami oraz województwami.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali członkowie rządu: Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów oraz Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.Gośćmi konferencji będą także Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie rządu, w szczególności w zakresie finansowania i zmiany przepisów prawnych ma niebagatelne znaczenie w realizacji tych planów. W konferencji będą także uczestniczyli marszałkowie województw, przez które przebiega S7.