Jako Patron Medialny wydarzenia, wraz z organizatorami zapraszamy do udziału w Forum Asset, Property & Facility Management.

20 lat minęło… to myśl przewodnia kolejnego Forum Asset & Property & Facility Management, które odbędzie się 20 marca 2018 w Warsaw Spire na Placu Europejskim w Warszawie.
W trakcie tegorocznej edycji skupimy się jak zwykle na najważniejszych aspektach związanych z obsługą nieruchomości. Zważywszy, iż od 20 już lat mamy okazję być czynnymi uczestnikami rynku nieruchomości komercyjnych, chcielibyśmy, aby to spotkanie stanowiło swego rodzaju podsumowanie ostatniego 20-lecia oraz dyskusję nad kierunkami dalszego rozwoju.

W tym roku, nietypowo, podzieliliśmy zakres merytoryczny na 3 części:

 • Rynek wg dostawców usług
 • Rynek wg najemców
 • Rynek wg właścicieli nieruchomości


20 marca 2018

8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 - 11.00

Rynek wg dostawców usług

 • wielkość rynku zamawiającego i rynku dostawców

 • zakres usług i ich podział

 • wymagania względem dostawców i zmiana oczekiwań

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

Rynek wg najemców

 • wymagania względem właścicieli nieruchomości

 • wymagania względem firm obsługujących nieruchomości

 • komfort pracy i well-being – wpływ właściciela i dostawcy usług

 • na co dziś stawiają najemcy – oczekiwania i priorytety

13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00

Rynek wg właścicieli nieruchomości

 • struktura właścicielska

 • zakres usług in house

 • zakres usług outsourcingowych

 • wymagania względem dostawców usług FM, PM, AM

 • uwarunkowania w jakich funkcjonują właściciele

16:00

Zakończenie Forum

16.00 - 20.00

Koktajl


Sukces dotychczasowych edycji pokazał, że trafnie formułowaliśmy zagadnienia i tezy dyskutowane podczas konferencji, nadając tym samym naszemu Forum rangę jednej z najważniejszych imprez, skupiającej największe opiniotwórcze autorytety z branży.

Forum Asset & Property & Facility Management tradycyjnie już towarzyszyć będzie bankiet, który będzie doskonałą okazją do spotkania z przyjaciółmi z branży oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Zapraszam do udziału oraz promocji Państwa firmy podczas Forum.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na www.powermeetings.eu

Zapraszamy i do zobaczenia 20 marca 2018.

Kontakt z organizatorem:
Małgorzata Koperek, powermeetings.eu, tel.: +48 22 740 67 80, kom.: +48 508 921 590, e-mail: Malgorzata.Koperek@powermeetings.eu