Środki, które miasto chce pozyskać w ramach Polskiego Ładu mają być miedzy innymi przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi przy ul. Mikołowskiej.

Rządowy Fundusz Polski Ład to szansa na pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które mogą przysłużyć się mieszkańcom Raciborza. W pierwszej edycji miastu udało się pozyskać 18 mln zł na przebudowę ulicy Rybnickiej.

– Musimy sięgać po jak największą ilość dostępnych dla nas środków zewnętrznych. Pozwoli nam to na realizację dodatkowych inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców. – mówi Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy.

Wartość projektu to 6,5 mln zł, a wartość dofinansowania 5 mln zł