Prezydent Ełku podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. m.in. projektów utworzenia szlaku rowerowego z Prostek przez Ełk do Gołdapi oraz przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

Na mocy tych porozumień zostaną zarezerwowane środki finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na realizację projektów, które Zarząd Województwa uznał za strategiczne dla rozwoju regionu. Projekty będą realizowane w Ełku oraz innych samorządach subregionu ełckiego.

Jednym z projektów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, jest uzbrojenie terenów wiejskich, które leżą przy trasie Via Baltica.

Przewidywana kwota dofinansowania: 5,29 mln euro (ok. 23,8 mln zł).