Żagań uzbraja kolejną strefę gospodarczą

  • 11 lipca 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne w Żaganiu

Miasto Żagań otrzymało dofinansowanie na uzbrojenie kolejnej strefy gospodarczej. W 2019 roku oddana została do użytku strefa przy ul. Asnyka wyposażona w niezbędną infrastrukturę oraz drogi wewnętrzne dostosowane do ruchu ciężkiego. Obecnie większość znajdujących się w tej lokalizacji terenów inwestycyjnych znalazła swoich nabywców, dlatego władze miasta podjęły starania zmierzające do pozyskania środków na rozwój strefy przy ul. Wuertha. 

W ramach dofinansowania otrzymanego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na strefie przewidziano przebudowę drogi gminnej o długości ok. 500 m oraz budowę drogi wewnętrznej o długości ok 650 m. wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogowego wraz z siecią niskiego napięcia zasilającą, kanału technologicznego oraz przebudowę sieci średniego napięcia. Zostały zakończone prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwa procedura związana z przejęciem niezbędnych do realizacji inwestycji nieruchomości Skarbu Państwa. Po dokonaniu formalności zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze na ten rok.

Zarówno tereny przy ul. Asnyka jak i przy ul. Wuertha w Żaganiu cechuje atrakcyjna lokalizacja – położone są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12 pełniącej zarazem funkcję obwodnicy miejskiej. Umożliwia to szybkie połączenia transportowe w kierunku Żar, granicy z Niemcami, Zielonej Góry czy Wrocławia. Obie strefy posiadają opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczające obiekty produkcyjne, składy, magazyny i/lub obiekty usługowe. Bliskie położenie przy granicy z Niemcami (ok. 45 km) i Czechami (ok. 70 km) oraz niewielka odległość od drogi A4 czyni obie strefy gospodarcze niezwykle dogodnymi dla inwestorów z logistycznego punktu widzenia. 

Szczegółowe informacje na temat żagańskich terenów inwestycyjnych dostępne są na stronie invest.zagan.pl.

Foto

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów