Łapy muszą zapłacić firmie UNIBEP zobowiązanie w wysokości 3 378 763 zł

  • 4 sierpnia 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. materiał prasowy)

Gmina Łapy zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku będzie musiała zapłacić 3 378 763 zł przedsiębiorstwu UNIBEP. Sprawa dotyczyła drugiego etapu budowy strefy przemysłowej w Łapach. Firma UNIBEP SA była wykonawcą inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach”. 

W wyniku wyroku zwołano nadzwyczajną sesję rady miejskiej, aby zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązania.

Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej zwołano na czwartek, 27 lipca, w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu zmian, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 7 lipca 2023 r. oddalającego apelację Gminy Łapy i koniecznością zapłaty zobowiązań spornych wobec UNIBEP SA w Bielsku Podlaskim wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

Inwestycja ta rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. a w dniu 26 stycznia 2018 roku Gmina Łapy odstąpiła od umowy jako przyczynę wskazując zwłokę w wykonaniu umowy a także brak ustanowienia stosownego zabezpieczenia. W dniu 30 stycznia 2018 roku Wykonawca tj. UNIBEP S.A. również złożył Gminie Łapy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczył Gminie karę umowną w wysokości 957,5 tys. zł.

W dniu 23 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy VII Wydział Gospodarczy w Białymstoku doręczył Gminie Łapy pozew UNIBEP S.A. Gmina Łapy skierowała do Sądu odpowiedź na pozew, w którym wniosła o potrącenie kolejnej już kary umownej w wysokości 957,5 tys. zł tym razem z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Proces w Sądzie Okręgowym trwał do 8 października 2021 roku. Sąd w całości uwzględnił powództwo główne Wykonawcy prac jak również w całości oddalił powództwo wzajemne Gminy Łapy.

W ustawowym terminie Gmina Łapy wniosła apelację od powyższego wyroku, niestety w dniu 7 lipca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny oddalił apelację i w całości podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego.

Łączna kwota zobowiązań to 3 378 763 zł, z czego 2 134 264 zł to zobowiązania sporne, a 1 244 500 zł to odsetki i koszty sądowe.

Na sesji wywiązała się dyskusja, podczas której radni pytali i komentowali to, jak była realizowana inwestycja drugiego etapu budowy strefy przemysłowej w Łapach w poprzedniej kadencji. Następnie radny Piotr Pułkośnik odczytał oświadczenie nieobecnej na sesji radnej i byłej burmistrz Urszuli Jabłońskiej.

Radny Stanisław Żochowski odczytał obszerne fragmenty wystąpienia pokontrolnego NIK oraz uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego. Radny Andrzej Rogowski zabierając głos komentował raport NIK w zakresie przygotowania i prowadzenia tej inwestycji.

Skarbnik gminy Anna Marta Sokół wyjaśniła radnym, że bez względu na wynik głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie należne pieniądze i tak trafią do UNIBEP SA. Wyjaśniła, że w wyniku niepodjęcia uchwały nastąpi zajęcie komornicze rachunku bankowego Gminy. Konsekwencją zajęcia wierzytelności byłyby problemy z uzyskaniem środków zewnętrznych na prowadzenie kolejnych inwestycji, spadłaby też wiarygodność kredytowa Gminy Łapy, co wiązałoby się z problemami z otrzymaniem kredytów. Pani skarbnik poinformowała radnych, że w celu zapłaty UNIBEP SA należności niezbędne będzie zaciągnięcie kolejnego kredytu.

Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie: 8 radnych głosowało „za”, 11 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował „przeciw”.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów