Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki przedstawili założenia programu dla Śląska, podczas spotkania, które odbyło się 21 stycznia.

- Pracujemy nad programem dla Śląska, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy w sektorach o dużej dynamice. Chcemy także przyciągać przemysł, który w perspektywie najbliższych 30-40 lat zwiększy atrakcyjność tego regionu - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podczas pierwszego posiedzenia międzyresortowego zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.

Podstawy programu dla Śląska mają powstać w ciągu kilku miesięcy. Ma on zawierać działania zarówno doraźne, jak i systemowe, zmieniające strukturę przemysłu w regionie. Realizacji programu ma służyć m.in. dostosowanie już istniejących instrumentów do zaistniałej sytuacji.

- Planujemy m.in. rozszerzenie działalności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykorzystanie różnych dotacji unijnych środków na rozwój gospodarczy. Środki te będą silniej niż dotąd wspierać innowacyjną przedsiębiorczość oraz prorozwojową infrastrukturę” – wyjaśniła wiceminister Antoniszyn-Klik.