Digital One BPO, Epicom, Logiq Rożko oraz Organika-Car otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W sumie inwestycje zaowocują 56 mln zł oraz 105 nowymi miejscami pracy.

Spółka Digital One BPO będzie realizowała projekty polegające m.in. na tworzeniu stron internetowych, e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych, a także innych rozwiązań IT. Drugim obszarem działalności będzie utrzymanie stworzonych rozwiązań oraz ich rozwój w czasie. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1,5 mln zł do 31 marca 2019 roku oraz zatrudnić przynajmniej 15 pracowników do 31 marca 2016 r. Spółka będzie także nowym najemcą powierzchni biurowych w fabryce Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24.

Z kolei w podstrefie Kleszczów zainwestuje Epicom. Spółka prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów higienicznych świadczonych na rzecz dużych sieci handlowych z branży FMCG. Epicom poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16,5 mln z oraz zatrudni przynajmniej 30 pracowników (do końca 2016 roku).

Logiq Rożko Spółka Jawna jest firmą celową, utworzoną dla realizacji inwestycji planowanej w podstrefie Koluszki Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na wybudowaniu Centrum Dystrybucyjnego. Spółka świadczyć będzie być usługi outsourcingowe w zakresie dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek, m.in.: usługi logistyczne w zakresie dostaw, konfekcjonowania wyrobów, etykietowania i organizacji transportu docelowego. Logiq Rożko poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 mln zł i zatrudni przynajmniej 30 pracowników (do końca 2015 roku).

Organika-CAR S.A., spółka z Grupy Kapitałowej ORGANIKA S.A., która działa na rynku eksploatacyjnych płynów samochodowych oraz chemii gospodarczej, w Łodzi zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 mln zł (do końca 2016 r.) oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie o co najmniej 30 nowych pracowników (do końca 2016 r.).

- Przez 17 lat istnienia łódzkiej strefy wydaliśmy jak dotąd 241 zezwoleń, a nasi inwestorzy zrealizowali inwestycje o łącznej wartości ponad 10,8 mld zł, dzięki którym powstało prawie 29 tysięcy miejsc pracy – podsumowuje Tomasz Sadzyński, prezes ŁSSE.