Liczne rewitalizacje zaniedbanych terenów postindustrialnych wyróżniają Łódź na tle innych miast

  • 24 stycznia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Łódź (fot.UML)

Łódź została uplasowana na 1. miejscu w rankingu Emerging Europe – Business Friendly Cities Perception 2020 w kategorii Business Climate – the most friendly city oraz została sklasyfikowana jako Najlepsza Specjalna Strefa Ekonomiczna w Europie i trzecia na świecie według FDI Free Zones of the Year 2020. Jest to efekt pozytywnych przemian jakie Łódź przeszła na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w wymiarze ekonomicznym i gospodarczym, jak i społecznym. 

Firma Knight Frank udostępnili obszerną publikację - Łódź z Pomysłem na Przyszłość - stanowiącą przegląd programów oraz projektów, których realizacja ma na celu poprawę jakości życia w mieście dla mieszkańców oraz stworzenie ekosystemu, który będzie sprzyjał rozwojowi biznesu. 

Zrównoważony urbanizm

Działania podejmowane w Łodzi świadczą o tym, że miasto konsekwentnie wdraża w życie swój pomysł na siebie. Miejskie inicjatywy, a przede wszystkim nowa strategia rozwoju miasta, wpisują się w założenia zrównoważonego urbanizmu – czyli kierunku, zgodnie z którym kształtowane są współcześnie nowoczesne europejskie miasta. Jest to podejście do planowania urbanistycznego, które podnosi jakość życia w mieście tworząc lepszą przestrzeń miejską. Z tym, że w Łódź idzie dalej i podejmuje działania w innych obszarach „życia miasta” takich jak kultura, nauka, biznes, infrastruktura, rozwój społeczny czy ekologia. Tu przedsięwzięcia podejmowane są zarówno przez władze miasta, środowisko akademickie, lokalne organizacje, jak i deweloperów czy lokalne społeczności, ale cel jest wspólny. Zmiany, które obserwujemy w Łodzi to kolejne „kamienie milowe” na drodze do poprawy jakości życia w mieście i budowania miejsca przyjaznego dla mieszkańców.
Lista pomysłów na Łódź i planów do realizacji w kolejnych latach jest długa, a przede wszystkim dotyka wielu obszarów. Poniżej tylko kilka przykładów:

  • w obszarze jakość życia: miasto o ludzkiej skali, miasto wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej, bezpieczne miasto, rozwój miasta do wewnątrz, aby poprawić jakość przestrzeni publicznej,
  • w obszarze zieleń miejska: miasto-ogród, organizacja World Horticultural EXPO 2029, miasto zeroemisyjne,
  • w obszarze kultura: Łódź liderem sektora audiowizualnego,
  • w obszarze nauka i biznes: rozwój branż kreatywnych, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej, ośrodek stawiający na biznes oparty na wiedzy,
  • w obszarze transport i logistyka: strategiczny hub logistyczny Europy Środkowej, miasto inteligentnej i zrównoważonej infrastruktury.

Strategia rozwoju miasta Łodzi 2030+

Do niedawna historia gospodarcza miasta skupiona była przede wszystkim na przemyśle włókienniczym. Po przemianach ustrojowych i gospodarczych widoczny był brak pomysłu na nowy kierunek jego rozwoju. Władze miasta w porę zauważyły konieczność zmian – od rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych, przez tworzenie miejsc kulturalnych, przyciągnięcie turystów po nałożeniem nacisku na rozwój terenów zielonych terenów miejskich – których wdrożenie miało przyciągnąć nowe inwestycje. Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ to wielowymiarowy projekt, który stoi u podstaw dalszych zmian w mieście. W swoich założeniach skupia się przede wszystkim na proekologicznym rozwoju i budowaniu odporności Łodzi na różnego rodzaju kryzysy. Dużo uwagi w dokumencie poświęcono tworzeniu „zielonego miasta”, zrównoważonej gospodarce i infrastrukturze, w tym transportowej, a także budowie mechanizmów pogłębionej partycypacji oraz rozwojowi kapitału ludzkiego. Ważnym elementem nowej strategii rozwoju Łodzi jest włączenie mieszkańców w tworzenie przyjaznego i otwartego miasta, między innymi poprzez ich aktywny udział w procesie projektowania zmian. Fundament „Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+” ma stanowić ścisła współpraca społeczności, instytucji i administracji, a moderatorem tego procesu ma być właśnie Urząd Miasta Łodzi.

– O tym, że Łódź to miasto o niepowtarzalnym potencjale, my wiemy od dawna, oraz, co szczególnie nas cieszy, coraz częściej mówią to tym zewnętrzni eksperci, jak ABSL, Emerging Europe czy FDI. Nie chcemy jednak z tej korzystnej dla naszego miasta koniunktury wyłącznie bezczynnie korzystać, ale staramy się do budowania Łodzi jutra podchodzić w sposób proaktywny, metodyczny – i przede wszystkim – z pomysłem. Stąd szereg działań podejmowanych we współpracy z różnymi grupami interesariuszy, dla których ważna jest przyszłość miasta, czy to pod względem gospodarczym, społecznym środowiskowym czy urbanistycznym. To podejście „planistyczne”, „projektowe” do kształtowania przyszłości Łodzi rozpoczęło się od uchwalenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, który określił kierunki rozwoju Łodzi jako nowoczesnego ośrodka, oraz Programu Rewitalizacji Łodzi, który zaadresował najbardziej naglącą potrzebę miasta – konieczność odnowienia i uporządkowania łódzkich przestrzeni miejskich. Kolejnym krokiem jest Strategia Rozwoju Miasta 2030+, która podsumowuje osiągnięcia wcześniejszego programu i określa nasze plany na przyszłość ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na wyzwania współczesnych czasów. Dlatego też koncentrujemy się na tym, by Łódź rozwijała się jako miasto zielone, nowoczesne, o zrównoważonej gospodarce i infrastrukturze, zarządzane – co warto tu podkreślić – w oparciu o współdziałanie lokalnych społeczności, instytucji i administracji. Wierzymy bowiem, że synergia zrodzona ze współpracy opartej na różnorodności punktów widzenia i doświadczeń – odpowiednio zaplanowana i zarządzona – będzie kołem zamachowym dla dalszego rozwoju miasta. – powiedział Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Rewitalizacje i charakter miastotwórczy projektów mixed-use

Ze swoim postindustrialnym charakterem w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym Łódź stworzyła ogromną szansę dla przeprowadzenia znaczących rewitalizacji przestrzeni miejskich oraz przywrócenia do życia obiektów poprzemysłowych, które staną się przyjazną częścią tkanki miejskiej. Żeby usprawnić procesy rewitzalicji w Łodzi, został uchwalony „Program rewitalizacji Łodzi 2026+” – pierwszy tego typu dokument w Polsce, którego fundamentem jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Program określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. W efekcie programu mieszkańcy mogą korzystać z licznych woonerfów, zrewitalizowanych placów, odmienionego Księżego Młyna, oraz sukcesywnie powiększanego Nowego Centrum Łodzi. Obok miejskich inwestycji na mapie miasta pojawiają się również liczne projekty deweloperów w typie  mixed-use, czyli takie, które łączą różne funkcje i tworzą przestrzeń, która „żyje”. 

Rewitalizacja zaniedbanych terenów postindustrialnych

– Liczne rewitalizacje zaniedbanych terenów postindustrialnych najczęściej położonych w centrum miasta, z historyczną zabudową pofabryczną, to zdecydowanie cecha wyróżniająca Łódź na tle innych miast w Polsce. Za sprawą takich inwestycji na mapie miasta pojawiają się wyjątkowe miejsca o oryginalnej koncepcji architektonicznej. Są to projekty miastotwórcze, które dzięki połączeniu różnych funkcji najlepiej odpowiadają dziś na zmieniające się oczekiwania mieszkańców. Kluczem w projektach mixed-use nie jest umieszczenie budynków o różnych funkcjach obok siebie, ale stworzenie przestrzeni do spędzania wolnego czasu, która tętni życiem, tj. usług i ośrodków kultury z uwzględnieniem specyfiki miejsca i otoczenia. W Łodzi kolejni deweloperzy podejmują wyzwanie stworzenia nietuzinkowych inwestycji, które wyróżnia niepowtarzalny klimat miejsca i ciekawa architektura. – dodała Elżbieta Czerpak, Head of Research, Knight Frank

Rynek pracy – sektor usług biznesowych

Według danych organizacji ABSL – Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych – sektor usług biznesowych z roku na rok rośnie w siłę. Obecnie w Polsce działa już 1,6 tys. centrów zlokalizowanych w ponad 50 miastach, które łącznie zatrudniają 350 tys. pracowników. Pomimo pandemii, która wyhamowała inwestycje, w 2020 roku sektor zwiększył zatrudnienie o ponad 13 tys. miejsc pracy. W Łodzi działa 97 centrów SSC/BPO, w których zatrudnienie znalazło ponad 27 tys. specjalistów, głównie w obszarze IT i finansów. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2021 r. bezrobocie rejestrowane w stolicy województwa łódzkiego kształtowało się na poziomie 5,9 proc. Wybuch pandemii zachwiał stabilnością zatrudnienia, natomiast dotknięte zostały głównie branże gastronomiczna i handlowa. W ostatnim kwartale 2021 r. swoje biura w Łodzi otworzyło 12 firm, które zatrudniają ponad 1300 osób. 
 

– Łódź utrzymuje się w czołówce najszybciej rozwijających się polskich miast. Wzrost gospodarczy oraz niezwykła atrakcyjność inwestycyjna regionu korzystnie wpływa na dynamikę tutejszego rynku rekrutacyjnego. W związku z tym miasto przyciąga coraz więcej wykwalifikowanych kandydatów, nie tylko z województwa łódzkiego, ale także z całego kraju. Powszechna, przynajmniej w częściowym wymiarze, praca zdalna również otworzyła przed pracownikami nowe możliwości. Nie słabnie trend lokowania w Łodzi kwater głównych oraz biur satelitarnych największych firm. Dzięki temu organizacje mają dostęp do lokalnego rynku pracy, jednocześnie promując swoją markę w regionie. Łódzcy pracodawcy pokazali, że nie tylko dostosowali się do „nowej rzeczywistości”, ale także znaleźli sposób na polepszenie swoich wyników i rozwój biznesu. W 2022 roku obserwujemy dalszy wzrost aktywności rekrutacyjnej w wielu branżach, w szczególności IT oraz SSC/BPO. – komentuje Piotr Dziedzic, Senior Director, Michael Page.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów