Nie Starachowice, a Kraków wchłonął tereny wokół Jędrzejowa i tworzy strefę ekonomiczną. 11 kwietnia stało się jasne, że w Jędrzejowie będzie Krakowski Park Technologiczny, czyli tzw. Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Wyścig o tereny inwestycyjne wokół Jędrzejowa wygrała Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

- Jędrzejów staje się w tym momencie podstrefą Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W strefie są bardzo duże zwolnienia z podatku dochodowego, nawet do 55% – podkreśla burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

To nie wszystkie zalety, które spotkają w jędrzejowskiej strefie inwestorzy.

- To jest duża zachęta nie płacić podatku przez okres dziesięciu lat. My dodatkowo oferujemy zwolnienie z podatku od nieruchomości do trzech lat. To w tej chwili są najlepsze warunki, jakie można w Polsce zaproponować przedsiębiorcom – mówi włodarz Jędrzejowa.

Teren, na którym rozpościera się Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna przez wiele lat był przygotowywany przez gminę. Obecnie na tym terenie w różnych firmach znalazło zatrudnienie ponad 500 osób. Cały czas trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami.

Gmina ma jeszcze rezerwy. Są tereny, które sukcesywnie są wykupowane. Gmina ma zgodę Agencji Nieruchomości Rolnej na wykup kolejnych 44 ha gruntów, które mogą być wniesione do strefy bez kosztów.