Ulgi inwestycyjne w ramach Polskiej Strefy Inwestycji popularne w Małopolsce

  • 25 października 2023
  • Newseria

Krystyna Sadowska, dyrektorka Działu Obsługi Inwestora, Krakowski Park Technologiczny

Działająca od pięciu lat Polska Strefa Inwestycji zyskała blisko 110 mld zł nowych inwestycji w całym kraju. Z ulgi inwestycyjnej w ramach PSI chętnie korzystają inwestorzy w Małopolsce. Tutejszy operator programu – Krakowski Park Technologiczny – we wrześniu wydał 500. decyzję o przyznaniu wsparcia. Przedsiębiorcy w ostatnich pięciu latach zadeklarowali nakłady inwestycyjne w regionie w wysokości 15,4 mld zł. Co istotne, przyniosły one blisko 40 tys. miejsc pracy wobec deklarowanych 15,5 tys.

– Jesienią 2018 roku weszły w życie nowe przepisy znane pod hasłem Polska Strefa Inwestycji. Jest to program prowadzony przez polski rząd dla wszystkich przedsiębiorców polskich i zagranicznych, którzy podejmując nowe inwestycje na terenie Polski, czy to na własnym obszarze, czy należącym do spółek Skarbu Państwa, czy samorządów, mogą się ubiegać o zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT. – mówi Krystyna Sadowska, dyrektor Działu Obsługi Inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym, który jest operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.

Polska Strefa Inwestycji – podzielona na 14 stref w całym kraju – zastąpiła funkcjonujące specjalne strefy ekonomiczne. Dzięki wprowadzonym pięć lat temu zmianom zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie jak wcześniej tylko na terenie SSE. Jak podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przyczyniło się do to bardziej równomiernego rozwoju – prawie 70 proc. inwestycji w ramach PSI lokowanych jest poza terenem dawnych stref.

Jak wynika z danych MRiT, od września 2018 do końca sierpnia 2023 roku w całej Polsce wydano 2255 decyzji o przyznanym wsparciu. To daje średnio osiem decyzji tygodniowo. Wartość zadeklarowanych inwestycji to 109,5 mld zł.

– Efekty pięciu lat działania tego programu są imponujące. Niedawno jako Krakowski Park Technologiczny wydaliśmy 500. decyzję administracyjną. Nakłady inwestycyjne zarówno polskich, jak i zagranicznych firm przekroczyły 15 mld zł. Przedsiębiorcy utworzyli 40 tys. miejsc pracy, to jest po prostu absolutnie imponujący wynik. – mówi Krystyna Sadowska.

Od początku tego roku ze wsparcia w ramach PSI skorzystało 40 małopolskich firm – 29 z sektora MŚP i 11 dużych – które zainwestują ponad 1,5 mld zł w rozwój swoich przedsiębiorstw. Zadeklarowały one utworzenie blisko 800 miejsc pracy. 

Polska Strefa Inwestycji to instrument pozwalający uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Ze zwolnienia wyłączone są przedsiębiorstwa handlowe, zarówno hurtowe, jak i detaliczne. Ulga podatkowa, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 70 proc. wartości realizowanej inwestycji. Wysokość ulgi podatkowej zależna jest od regionu, w którym lokowana jest dana inwestycja. Premiowane są obszary, które przechodzą problemy społeczno-gospodarcze.

MRiT podaje, że w PSI inwestują firmy z 36 państw z całego świata, a największymi zagranicznymi inwestorami są Niemcy, Koreańczycy czy Holendrzy. Dominują jednak polskie przedsiębiorstwa, które odpowiadają za 39 proc. zainwestowanego kapitału. Przykładowo wśród 500 firm z decyzją o uldze w Małopolsce 363 to podmioty polskie, a 137 – zagraniczne. Inwestycje w ramach PSI dotyczą różnorakich sektorów, a wysoko plasują się takie nowoczesne branże jak elektromobilność czy sektor maszynowy. Jedna trzecia wartości inwestycji polskich firm pochodzi z mikro-, małych i średnich podmiotów.

– Działania podejmowane przez instytucje publiczne, mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, mają ogromne znaczenie – przekonuje dyrektor Działu Obsługi Inwestora w Krakowskim Parku Technologicznym. – Przedsiębiorcy, którzy tworzą nasze PKB, a głównie robią to małe i średnie polskie firmy, oczekują zainteresowania i pomocy ze strony takich instytucji jak nasza. Krakowski Park Technologiczny oprócz tego, że może udzielić im ulgi podatkowej, to może też przekazać wiele ciekawych informacji na temat nowoczesnych trendów w przemyśle, jak przemysł 4.0 czy cyfryzacja przemysłu. U nas może się dowiedzieć także, gdzie organizowane są eventy, wydarzenia, targi. Udzielamy wsparcia przedsiębiorcom, którzy myślą o ekspansji zagranicznej, nasza działalność jest niezwykle wielopłaszczyznowa.

Dodatkowo ekspertka podkreśla, że Krakowski Park Technologiczny mocno współpracuje ze start-upami, kierując do małych firm liczne programy i projekty nastawione na nawiązanie przez nie relacji z dużymi podmiotami, które zainwestowały w ramach SSE czy Polskiej Strefy Inwestycji. Są one bardziej stabilne finansowo i mają rozbudowane zaplecze, ale ze względu na skalę organizacji charakteryzują się mniejszą zdolnością do szybkiego wprowadzania np. nowych technologii. W ten sposób efekt synergii działa na korzyść obu partnerów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów