Ci co liczyli, że ostatnie posiedzenie Rady Ministrów przyniesie rozwiązanie w sprawie SSE, srogo się zawiedli. Wciąż koniecznych jest kompromis pomiędzy resortem finansów i gospodarki.

Decyzji nie podjęto, a w zaprezentowanym komunikacie podano, że resorty muszą opracować kryteria funkcjonowania stref, w szczególności w regionach objętych strukturalnym bezrobociem. MF ma zastrzeżenia dotyczące kryteriów obejmowania nowych terenów strefą.

"Rzeczpospolita" cytuje prezesa jednej ze stref: "Problem jest ciągle ten sam. To niechęć ministra finansów do wspierania inwestycji kosztem budżetu". Kwestia przedłużenia terminu funkcjonowania SSE jest coraz bardziej paląca, z uwagi na zniecierpliwienie inwestorów.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".