Technicol Corporation zakończył budowę zakładu produkcyjnego w Wykrotach na Dolnym Śląsku. Polska jest siódmym krajem obok Rosji, Białorusi, Litwy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec, w którym Technicol ma zakłady produkcyjne. Koszt inwestycji w Polsce wyniósł 65 mln euro czyli około 290 mln zł.

Fabryka została wybudowana w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach, na terenie o powierzchni 20 hektarów, co pokazuje skalę przedsięwzięcia i wielkość planowanej produkcji.

Planowany obrót zakładu w pierwszym roku działalności w Polsce ma wynieść 25-30 mln euro. Do 2023 roku ten wskaźnik wzrośnie do 45 mln euro - szacuje inwestor. Fabryka planuje produkcję na poziomie 1,3 mln m sześciennych wełny mineralnej. To znacząca ilość jak na europejską, a nawet światową skalę poziom produkcji. Połowę produkcji z polskiej fabryki zamierzamy eksportować do UE, przede wszystkim do sąsiednich Niemiec, Czech, Słowacji, a także Austrii.