Osiągnięcia KOWR w zakresie gospodarowania państwową ziemią

  • 23 grudnia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

W 11. miesiącach bieżącego roku przeprowadzono ponad 21,6 tys. przetargów, z tego 16,5 tys. na sprzedaż i 5,1 tys. na dzierżawę.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Z danych KOWR na koniec listopada 2022 r. wynika, że w ZWRSP znajduje się 1,34 mln ha. Spośród nich prawie 1,1 mln ha jest w dzierżawie, zaś 163 tys. ha pozostaje do rozdysponowania. 

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP wg stanu na 30.11.2022 r.
w podziale na województwa - 1 344 800 ha

Mapa


KOWR, w celu rozdysponowania państwowej ziemi, organizuje przetargi ograniczone dedykowane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne. Dzięki temu, rolnicy mają możliwość skorzystania z oferty nieruchomości rolnych przeznaczonych głównie do dzierżawy na warunkach określonych w ogłoszeniach przetargowych. Jest to bardzo atrakcyjna forma zagospodarowania państwowych gruntów. W okresie od stycznia do listopada 2022 r. wydzierżawiono ponad 35 tys. ha gruntów, na podstawie ponad 3 tys. umów dzierżawy. Średni czynsz dzierżawny dla nowo zawartych umów dzierżaw gruntów rolnych, uzyskany w okresie I–IX 2022 r. wyniósł 12,8 dt pszenicy za 1 ha.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznacza nieruchomości rolne również na sprzedaż, jeśli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi. Do końca XI 2022 roku sprzedano ponad 4,5 tys. ha gruntów, na podstawie blisko 5 tys. umów. Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych, uzyskana w okresie trzech kwartałów br. wyniosła 42,5 tys. zł za 1 ha.

W 11. miesiącach bieżącego roku przeprowadzono ponad 21,6 tys. przetargów, z tego 16,5 tys. na sprzedaż i 5,1 tys. na dzierżawę. 

KOWR ma podstawę prawną do nieodpłatnego przekazywania gruntów Zasobu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Do końca listopada 2022 roku nieodpłatnie przekazano ponad 7,5 tys. ha gruntów, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego ponad 415 ha. Na nieruchomościach rolnych przekazanych przez KOWR powstają m.in. szkoły, boiska, place zabaw, tereny sportu i rekreacji, a także drogi, hydrofornie, przepompownie czy oczyszczalnie ścieków.

W 2022 r. KOWR kontynuował m.in. współpracę z PGL Lasy Państwowe, w zakresie  identyfikacji i przekazania działek przeznaczonych na cele leśne i rolne oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” w związku z uporządkowaniem mienia Skarbu Państwa. Instytucje ustalają, które z nieruchomości i składniki mienia wchodzące w skład Zasobu WRSP należy uznać za związane z gospodarką wodną, bądź za służące do realizacji zadań PGW „Wody Polskie” określonych w przepisach ustawy Prawo wodne. W okresie od stycznia do października 2022 r. przekazano z Zasobu WRSP do Wód Polskich 5,7 tys. ha. 

Kontynuowane było również współdziałanie z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN). Dotychczas KOWR przekazał na rzecz KZN grunty o powierzchni 669 ha na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi rozmowy ze spółką Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w sprawie przekazywania gruntów Zasobu WRSP niezbędnych do przeprowadzenia relokacji mieszkańców z terenów objętych inwestycją pod nazwą „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dotychczas przekazano 190 ha.

Więcej na stronie: https://www.kowr.gov.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów