Tarnowska Fundacja Kultury organizuje w dniach 22-23 marca 2012 r. konferencję "Partnerstwo Publiczno-Prywatne odpowiedzią na problemy samorządów".

Celem wydarzenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników związanej z tematyką PPP oraz przybliżenie teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących wykorzystania formuły PPP jako narzędzia realizacji zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.