12 lutego we Wronkach odbyło się uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej Samsung Eletronics.

Projekt zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozszerzenie asortymentu produkowanych we Wronkach pralek i lodówek w okresie 2014-2016. Projekt uzyskał grant z programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki.

- Ministerstwo Gospodarki wspiera inwestorów, którzy rozwijają swoją działalność i tworzą nowe miejsca pracy - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas otwarcia nowej linii produkcyjnej w fabryce Samsung we Wronkach.

- To ponad 250 nowych miejsc pracy - podkreślił prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Inwestycja stworzy ponad 250 miejsc pracy w zakładzie i ok. 60 miejsc pracy u poddostawców.

- Spodziewamy się kolejnych inwestycji, dzięki którym powstanie klaster wokół firmy Samsung - powiedział Sławomir Majman.

Projekt we Wronkach jest pierwszą inwestycją Samsung Electronics w fabrykę sprzętu AGD w Unii Europejskiej.Zakład we Wronkach rozpoczął swoją działalność 6 kwietnia 2010 r. i zatrudnia obecnie ponad 4 tys. pracowników.

- Dzięki takim projektom nasz kraj stał się europejskim liderem w produkcji sprzętu AGD, a nowoczesne pralki i lodówki wyprodukowane przez polskich specjalistów z Wronek trafiają na zagraniczne rynki – dodał wicepremier.

Wyprodukowany sprzęt trafia do 34 krajów świata, w tym wszystkich państw europejskich oraz Rosji, Australii i Korei, a także do Afryki północnej. Lokalizacja fabryki w Polsce ma znaczenie strategiczne. Pozwala szybko reagować na potrzeby rynku i konsumentów, dzięki krótkiemu czasowi dostawy produktów.

Ponadto firma nawiązała współpracę w zakresie prac badawczo – rozwojowych z Politechniką Poznańską. Dotyczy ona działań nad rozwojem produktów, jakie powstają w ramach realizowanych projektów. W ramach współpracy opracowano m.in. metodę bezpośredniego pomiaru wagi wsadu pralki oraz sposób detekcji nieszczelności pralki bez użycia wody.

Goście uczestniczący w ceremonii otwarcia inwestycji odwiedzili również Zespól Szkół nr 1 we Wronkach. Samsung stworzył tam specjalną przestrzeń naukową, dzięki której młodzi ludzie mogą przygotować się do wymagań pracodawców w zakresie znajomości najnowszych technologii.

- To doskonały przykład współpracy władz samorządowych, oświaty oraz biznesu na rzecz kształcenia zawodowego - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Najlepsi uczniowie po zakończeniu zajęć mogą otrzymać zaproszenie na praktyki w Centrum B+R oraz w zakładzie produkcyjnym Samsung.