Pod koniec października na budowie Kosmos Art & Business Center zawisła wiecha. Za prace nad modernizacją dawnego kina Kosmos wykona firma Skanska.

Celem przedsięwzięcia Kosmos Art & Business Center jest rewitalizacja historycznego kina Komos oraz wykonanie sąsiadującego z nim nowoczesnego obiektu biurowo-usługowego. Obecnie na placu budowy centrum zakończono już część prac budowlanych.

– Od momentu rozpoczęcia inwestycji wykonaliśmy stan surowy zamknięty budynku biurowego oraz uzbrojenie terenu w niezbędne media – mówi Hubert Trojga, kierownik budowy, Skanska.

Przed wykonawcą projektu stoi jeszcze zadanie polegające na pracach wykończeniowych, zagospodarowaniu przestrzeni wokół obiektu oraz przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie kina Kosmos. Wkrótce Skanska rozpocznie prace rewitalizacyjne obiektu.

- Dzięki zmianom zaakceptowanym przez Miejską Konserwator Zabytków udało nam się wsłuchując się w głosy dyskusji o kinie Kosmos rozszerzyć jego funkcje, z czego jesteśmy niezmiernie dumni – mówi Marcin Bejnarowicz, prezes Fundacji Kosmos.

Powstający obiekt Kosmos Art & Business Center będzie łączył w sobie dwie funkcje.

- Postanowiliśmy zwiększyć przeznaczenie historycznego kina Kosmos utrzymując jego funkcję kinową i rozszerzając o funkcję konferencyjno - kongresową oraz kreatywnych przemysłów z pogranicza sztuki, kultury, multimediów, designu – dodaje Marcin Bejnarowicz.

W nowoczesnym obiekcie znajdzie się m.in. całkowicie odrestaurowana sala kinowo - teatralna na 550 miejsca oraz pomieszczenia konferencyjne i wystawiennicze. Zarządzanie obiektem przejmie Fundacja Kosmos. Jej zadaniem stanie się generowanie dyskusji społecznej, która pozwoli na implementowanie rozwiązań i pomysłów wygenerowanych w trakcie tej inwestycji na działania choćby w najbliższym sąsiedztwie.

Całkowita wartość obu projektów wyniesie ponad 25 mln zł, z czego ok. 2,5 mln zł pochodzi ze środków WFOŚiGW, a 16,3 mln z funduszu Jessica. Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec czerwca przyszłego roku. Inwestorem projektu jest firma Mark Invest.