Grupy ROBYG podpisała umowę nabycia działki o powierzchni niemal 5,5 tys. mkw. w warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Łączna cena netto za nieruchomość wynosi około 10 mln zł. Nowo zakupiony teren umożliwi wybudowanie około 160 lokali w tej dzielnicy. Będzie to kolejna – po City Apartments – inwestycja Grupy ROBYG na Żoliborzu.

- Grupa ROBYG konsekwentnie realizuje swoją strategię – przyjętą jesienią 2013 roku – która zakłada przeznaczenie nawet 150 mln zł na nowe grunty w Warszawie. Wpisuje się w nią zakup terenów na warszawskim Żoliborzu. Pierwsza inwestycja Grupy ROBYG w tej dzielnicy – osiedle City Apartments – cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Spółka spodziewa się, że planowany projekt odniesie równie znaczący sukces. Płynne prowadzenie działalności deweloperskiej – w tym utrzymanie wysokiego poziomu kontraktacji w kolejnych latach – to jeden z głównych celów Grupy ROBYG. Kolejna umowa na zakup gruntu umożliwi spółce utrzymanie bogatej oferty w stolicy, a tym samym dalsze umacnianie pozycji Grupy ROBYG na polskim rynku deweloperskim – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W I kwartale 2014 roku Grupa ROBYG zakontraktowała rekordową liczbę 576 lokali netto w Warszawie i Gdańsku, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału 2013 roku o ponad 90%. Tym samym, w ciągu trzech lat Grupa ROBYG zakontraktowała około 4150 lokali z uwzględnieniem rezygnacji. Spółka chce kontynuować tendencję z 2013 roku i prowadzi działania mające na celu utrzymanie kontraktacji w kolejnych kwartałach na poziomie z I kwartału 2014.

Grupa ROBYG osiągnęła w I kwartale 2014 roku przychody w wysokości 158 mln zł (wliczając przychody z projektów joint venture). Zysk księgowy netto Grupy wyniósł 10 mln zł, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 28 mln zł.