Kolejna w ostatnich tygodniach dobra wiadomość płynie z Warmińsko-Mazurskiej SSE. Strefa pozyskała nowego inwestora - Vivenge.

Vivenge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją elementów reklamowych i użytkowych oraz oznakowania zewnętrznego, wyposażenia meblowego oraz artykułów wspierających sprzedaż.

Inwestycja polega na budowie od podstaw zakładu produkcji elementów identyfikacji wizualnej i artykułów wspierających sprzedaż. W ramach inwestycji powstanie również regionalne centrum logistyczne, dzięki któremu firma osiągnie większą elastyczność realizacji procesu produkcji, a także umożliwi elastyczniejsze zarządzanie projektami poprzez szybszą dystrybucję i serwis produktów. Powstanie nowy zakład produkcyjno-usługowy, przez co zwiększone zostaną moce przerobowe firmy jako całości.

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 1,7 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 10 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec grudnia 2017 roku.