Zgodnie z harmonogramem postępują prace przy budowie położonego w obrębie Tureckiej Strefy Ekonomicznej inkubatora przedsiębiorczości.

Wszystko wskazuje na to, że powołany do wspomagania lokalnych przedsiębiorców Turecki Inkubator Przedsiębiorczości rozpocznie działalność już pod koniec roku. W tej chwili trwają procedury przetargowe związane z wyposażeniem siedziby Inkubatora.

Na ukończeniu są prace budowlane, które powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Budynek Inkubatora i hali przemysłowej są już gotowe, teraz trwają w nich prace wykończeniowe. Porządkowana jest też przestrzeń wokół placówki.

Całkowity koszt powstającego inkubatora wyniesie 11 mln złotych. Na terenie inkubatora będą mogły rozwijać się świeżo powstałe firmy, w szczególności te związane z produkcją maszyn, aparatury elektrycznej, produkcji wyrobów z drewna i mebli. Przedsiębiorcy będą mogli również współpracować m.in. w celu utworzenia klastra drzewnego, czy mechatronicznego.