Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego otworzyła Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości. Szacuje się, że w ciągu sześciu lat działalności inkubatora powstanie około 120 miejsc pracy.

Około 30 firm będzie mogło na dogodnych warunkach finansowych wynająć tu pomieszczenia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby chcące otworzyć firmę w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości mogą liczyć na dotacje, nisko oprocentowane pożyczki, poręczenia kredytowe, a także na szerokie doradztwo oraz na wsparcie eksportowo-importowe.

Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości jest pierwszym inkubatorem w województwie łódzkim, poza samą Łodzią. Jego prowadzeniem, tak jak w Łodzi,  zajmie się Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

W lipcu, podczas wmurowania kamienia węgielnego, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, zapowiedział, że w ciągu kilku lat, poprzez funkcjonowanie firm, zaczynających działalność w Inkubatorze, powinno udać się pozyskać około 150 nowych miejsc pracy.

Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości ma swoją siedzibie w remontowanym budynku po byłej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Szadkowskiej. Budynek ten należał do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który nieodpłatnie przekazał go Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.