Słupska SSE zakończyła 2021 r. z 35 decyzjami o wsparciu

  • 3 stycznia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wydał 35 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o wartości blisko 1,3 mld zł przy utworzeniu 420 nowych miejsc pracy. 

– Trwająca pandemia COVID-19, dynamiczny wzrost cen nośników energii, surowców, produktów i usług czy galopująca inflacja nie wystraszyła przedsiębiorców z naszego regionu. – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A..

Na 35 nowych projektów inwestycyjnych 24 będą zrealizowane przez polskich przedsiębiorców, a 11 to zagraniczne firmy z kapitałem amerykańskim, cypryjskim, duńskim, holenderskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorców to 22 stanowią MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), a 13 to duże przedsiębiorstwa.

Pod kątem lokalizacyjnym najwięcej, bo 20 projektów, będzie zrealizowanych na terenie województwa pomorskiego, 12 w woj. zachodniopomorskim oraz 3 na terenie wielkopolski.

Z punktu widzenia preferencji najdłuższej ulgi podatkowej 15 inwestycji zostanie zrealizowanych na terenie objętym statusem SSSE, a 20 poza strefą, na własnym gruncie. To pokazuje, że instrument Polskiej Strefy Inwestycji dociera do coraz większej liczby przedsiębiorców również poza granicami podstref specjalnych stref ekonomicznych.

Dominującą branżą jest przetwórstwo drzewne, logistyka i magazynowanie, ale również przetwórstwo spożywcze, przetwórstwo tworzyw sztucznych i branża metalowa. Co ważne, większość z tych inwestycji zostanie zrealizowana na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Pośród tych firm są zarówno przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje jak i te rozwijające dotychczasowe działalności, poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki tym przedsięwzięciom lokalne gospodarki będą miały szansę na zrównoważony rozwój.

– Uzupełnieniem naszych działań była kontynuacja projektu dla samorządów, realizowanego wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza SA z Gdańska. Projekt ma na celu podniesienie standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń wprowadzających w specyfikę obsługi inwestora, wykonaliśmy ujęcia z lotu ptaka kompleksów inwestycyjnych i szkoliliśmy z przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej. Obecnie trwa wdrażanie tych standardów w poszczególnych gminach. Dzięki temu obsługa inwestora wchodzi na wyższy poziom. – mówi Mirosław Kamiński.

– W 2021 roku zakończyliśmy również realizację strategicznego projektu pn. „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”. W zrewitalizowanych budynkach poszpitalnych w Słupsku rozwijamy Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu. Są to usługi w zakresie skanownia, pomiarów i druku 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania czy pomiarów termowizyjnych. Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zainstalowano farmę fotowoltaiczną. Parking przy obiekcie został wyposażony w specjalne wiaty tzw. „carporty” z panelami fotowoltaicznymi, małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwszy tego typu projekt „hybrydowy” w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości. – dodaje Kamiński.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów